Bolig

Renovering uden gener for beboerne

Vi har specialiseret os i at håndtere kloakrenovering i beboelsesejendomme. Der er flere udfordringer ved at forny faldstammer i større etageejendomme, bl.a. samspillet mellem medarbejdere, beboere og håndværkere. Udtalelserne fra vores kunder giver et godt billede af, hvordan vi håndterer projektet fra start til slut.

FIND DIN KONTAKTPERSON

Vi er altid klar til at hjælpe dig.

Kunderne udtaler

Renovering af afløbssystem i 17-etagers boligblok i Grøfthøjparken, Aarhus

Ejerforeningen Grøfthøjparken 159-163 havde de seneste år haft en vished om, at deres faldstammer var udtjente, og at der dermed var behov for at gennemføre en fornyelse af afløbssystemet. For at undgå nedbrud af vægge og gulve samt genhusning af beboerne i løbet af renoveringen valgte ejerforeningen af få renoveret afløbssystemet med Aarsleff Strømpeforing.

Læs mere

Renovering af faldstammer og stikledninger i Søndervangen, Aarhus

Aarsleff Rørteknik har renoveret 36 lodrette faldstammer med tilhørende afgreninger samt 28 stikledninger i forbindelse med en omfattende renovering af fire boligblokke i Søndervangen i Viby J syd for Aarhus. Søndervangen administreres af ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus, der er den næststørste boligorganisation i Aarhus med administration af omkring 7.000 lejemål.

Læs mere

Renovering af spildevandsledninger under 34 boligblokke i Langkærparken, Tilst

Som led i et større energirenoveringsprojekt for det Almennyttige Boligselskab AL2 Bolig, renoverer Aarsleff Rørteknik i underentreprise for Enemærke og Petersen A/S kloakledningerne under hver af de 34 boligblokke.

Læs mere

Fornyelsesplanlægning hos Bovia

”Vores boligmasse holdes løbende ved lige. Her er Aarsleff til stor hjælp med at få klarlagt behovet på vores kloaksystem. Dette giver os et godt grundlag for at vurdere det samlede økonomiske behov fremadrettet.”

Dorthe Radik, driftschef hos Bovia

Fornyelse af afløbssystemer for Langenæshus og Langenæsbo

”Aarsleff Rørteknik har fornyet afløbssystemer med strømpeforingsmetoden. Bebyggelsen består af 330 boliger fordelt på tre 14-etagershøjhuse bygget mellem 1960 og 1965. Før renoveringen oplevede vi løbende udfordringer med defekte og utætte faldstammer, hvilket gav en del følgeskader og omkostninger.

Strømpeforingsmetoden har vist sig at være den optimale løsning for vores bebyggelse. Løsningen er hurtig og effektiv, og vores beboere har haft minimale gener, fordi vi undgik nedbrydning af vægge, installationer, installationsskakte m.m.”

Birte Borg, direktør for De Selvejende Boliginstitutioner Langenæsbo og Langenæshus i Aarhus

Læs mere

Renovering af regn- og spildevandsledninger i Baldersbo

Renovering af regn- og spildevandsledninger i selskabets afdelinger, der p.t. omfatter 2.780 boliger.

”Et særlig vigtigt succeskriterium i gennemførelsen har været hensynet og den løbende information til beboerne i berørte afdelinger samt så få gener som muligt. Vi oplever, at Per Aarsleff A/S har været i stand til at løfte opgaven på et niveau, vi sjældent ser, og der har kun været positive tilbagemeldinger fra vores lejere.”

Boligselskabet Baldersbo i Ballerup

Læs mere

Renovering af faldstammer og stikledninger i Søndervangen

Aarsleff Rørteknik har renoveret 36 faldstammer med tilhørende afgreninger til køkkenvaske, gulvafløb og toiletter samt 28 stikledninger i forbindelse med en omfattende renovering af fire boligblokke i Søndervangen. Søndervangen administreres af ALOBA, der er den næststørste boligorganisation i Aarhus med administration af omkring 7.000 lejemål. Afløbssystemet i blokkene var fra 1960’erne og generelt nedslidt. En renovering var derfor nødvendig, inden systemets tilstand blev yderligere forværret, og en total udskiftning dermed uundgåelig.

Læs mere

Hvad gør jeg nu?

Har du oplevet gener fra kloakken? Det kan være lugtgener, problemer med tilstoppet kloak, rotter eller oversvømmelse.

Kontakt os. Vi kommer gerne ud til en uforpligtende snak omkring dine muligheder, så vi sammen kan finde den rigtige løsning.

Prøv til en start vores online risikovurdering her:

Start vurdering

Se mere

Bolig

Står du for administrationen af en boligforening?
Se hvordan vi kan hjælpe dig her:

Læs mere

Strømpeforing

Undgå kloaknedbrud med strømpeforing.

Læs mere

Kloakrenovering

Vi udfører alle former for kloakrenovering.

Læs mere
Top