D. 09 juni 2020

Med 30 milliarder kroner afsat til grønne renoveringer af almene boliger, og derved den største boligaftale nogensinde, er der en afgørende mulighed for at komme en stor del af efterslæbet på nedslidte kloakledninger og faldstammer til livs i den almene boligsektor.

Sådan lyder meldingen fra bl.a. entreprenøren Per Aarsleff A/S og Silberg Rådgivende Ingeniører ApS. En stor del af midlerne er nemlig allokeret til boliger opført i perioden mellem 1945-1959 og mellem 1960-1974, og derfor er der stor risiko for at både kloakker og faldstammer er ekstremt nedslidte.

”Vi forudser en ekstrem travl tid med renovering og fornyelse af afløbssystemer de kommende år. Vi forventer, at både kloakker og faldstammer indgår som en naturlig del af renoveringsløsningerne i de almennyttige boliger. Det gør vi bl.a. fordi der er millionbesparelser at hente, hvis de renoveres inden de falder helt sammen,” forklarer regionschef hos Aarsleff Rørteknik Peter Kim Pedersen.

Han peger endvidere på de ekstreme nedbørsmængder, som vi oplever i Danmark nu og i fremtiden. Hvis ikke kloakker og faldstammer er intakte, så kan det føre til fugtskader og derved også gå hårdt ud over bygningerne og klimaet i lejlighederne.

Millionbesparelser med vedligeholdelsesplaner

Hos Silberg Rådgivende Ingeniører, der bl.a. er i gang med at renovere og skybrudssikre 29 prominente ejendomme for Frederiksberg Kommune, peger Peter Silberg på, at når eksempelvis udearealer og grønne områder skal etableres i forbindelse med renoveringerne af de almene boliger, så er det essentielt, at kloakkerne bl.a. bliver TV-inspiceret og får udarbejdet planer for vedligeholdelse og fornyelse, så man får overblik over kloakkernes tilstand.

”Det er ingen hemmelighed, at mange af kloakkerne under de almene boligblokke er i meget dårlig stand, og der bliver brugt mange penge på akutte skader og æstetiske tiltag. En plan for vedligeholdelse og fornyelse, hvor kloakrørene inddeles i et funktionsindeks, så man har overblik over, hvornår de forskellige dele af kloaksystemet skal renoveres, kan spare boligforeningerne for millionbeløb,” forklarer Peter Silberg.

Han peger bl.a. på, at boligforeningerne i dag bruger rigtig mange penge på de akutte skader samt de rotteproblemer, det også medfører. Er der først kommet rotter ind i bygningerne, så kan de hurtigt brede sig til lejligheder gennem utætheder i kloakker, faldstammer samt øvrige konstruktioner, hvilket fører til store gener og renoveringsomkostninger.

”I dag er det muligt at undgå at grave op, når der skal renoveres kloakker. Kloakkerne kan renoveres med f.eks. strømpeforinger. Hvis skaderne på kloakken opdages i tide, er der mulighed for at minimere renoveringsomkostningerne ved brug af strømpeforing, specielt hvor kloakken ligger inde under bygninger eller ligger meget dybt. Det er samtidigt vigtigt at fastlægge brugen af kloakken, samt at undersøge hvilke udfordringer der ellers er i kloakken,” forklarer Peter Silberg.

Al renovering af kloakker samt udarbejdelse af planer for vedligeholdelse og fornyelse udføres typisk med udgangspunkt i en grundig TV-inspektion. Dette kunne for eksempel være efter standarder udstukket af Dansk TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK).

TV-inspektionen er ifølge Silberg Rådgivende Ingeniører hele fundamentet for det videre forløb i forbindelse med renoveringen, og uden den kan der begås utilsigtede fejl, som kan have store, negative konsekvenser. Der kan være stor forskel på tilstanden af kloakken, selv inden for en meget lille strækning, Derfor er det vigtigt at vælge den helt rigtige renoveringsmetode for hvert område.

”Derfor er det også ekstremt vigtigt, at bygherre modtager præcise inspektioner og efter ensartede standarder. Standarder som både rådgivere og de udførende entreprenører kan stole på og arbejde videre med, siger Peter Silberg.

Renoverede faldstammer med levetid på op til 100 år

Hos Aarsleff Rørteknik peger Peter Kim Pedersen samtidig på, at strømpeforingsteknologien er videreudviklet, så det de seneste 10 år også har været muligt at strømpefore faldstammer.

Herved undgår man traditionel udskiftning af slidte faldstammer og de mange gener, der følger med – nedbrydning af køkkener og toiletter, opbrydning af gulve, udskiftning af installationer, genhusning mm. Faldstammer kan strømpefores indvendigt uden at gulve, vægge og lofter skal hugges op og strømpeforingen har en levetid på op til 100 år. ”Derfor er det jo oplagt, at de almene boliger også får efterset faldstammerne, så de ikke ruster og bliver utætte, hvilket kan medføre fugtskader, lugtgener og dårligt indeklima. Det vil så betyde, at lejlighederne i løbet af kort tid igen skal renoveres,” slutter Peter Kim Pedersen.

Henrik Tesgaard

Henrik Tesgaard

Regionschef

Kontakt os endelig med henvendelser

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Ønsker du at læse mere omkring vores Vedligeholdelses- og Fornyelsesplaner kan du klikke her.