Faldstammefornyelse

Nemt og omkostningseffektivt

Faldstammesystemer udført i støbejern i danske etageejendomme fra 1970’erne og tidligere står over for en forventet udskiftning eller renovering i nær fremtid. Støbejern har en forventet levetid på 50 år, og derfor er mange faldstammesystemer ved at være udtjente. Det resulterer ofte i tilstopninger, lugtgener og utætheder med store omkostninger til følge.

Hvis en defekt faldstamme ignoreres, kan det udover lugtgener i lejlighederne føre til utætheder, hvor vandet kan sive ud og give rustaflejringer. Det kan i værste tilfælde betyde angreb af skimmelsvamp, og at beboerne må fraflytte boligen gennem længere tid, mens bygningen renoveres. Ved en traditionel udskiftning skal vægge, lofter og gulve ofte rives ned eller hugges op, og lejlighederne er ubeboelige i en længere periode. Fornyelse med Aarsleff Strømpeforing minimerer generne og gennemføres hurtigt og nemt. Arbejdet afsluttes typisk på 1-3 dage, og udflytning er derfor ikke nødvendig. Resultatet er et nyt tæt og selvbærende afløbssystem, der holder op til 100 år.

Faldstammernes levetid kan også forlænges med coating som er et billigere alternativ til faldstammerne.

Coating minimerer lige som strømpeforing generne for beboerne, det er hurtigt påført i faldstammerne og udflytning er ikke nødvendig.

Ring og hør om fordelene ved strømpeforing og ved coating eller tjek vores Q&A på hjemmesiden

MEDLEM AF KONTROLORDNINGEN FOR FALDSTAMMERENOVERING

Som de første i Danmark er vi blevet medlem af kontrolordningen for faldstammerenovering. Læs mere omkring vores arbejde med faldstammefornyelse herunder.

Metoden

Vi kan renovere langt de fleste typer faldstammer i boliger, virksomheder og institutioner. Med de nyeste strømpeforingsteknikker kan vi i dag forny køkken-, toilet- og tagvandsfaldstammer – også på selv meget svært fremkommelige steder.

Trin 1

Indledende klargøring til strømpeforing

Inden der installeres en strømpeforing i faldstammen, skal der ske en grundig rensning af rørene. Gamle rør er som oftest sat til med rust, fedt og aflejringer. Renseprocessen er derfor yderst vigtig og giver også et overblik over rørenes tilstand. Ved afløb fra toilet skal toilettet afmonteres, og risten fra gulvafløb fjernes. I køkkenet demonteres vandlåsen i vaskeskabet. Ved start (kælder) og slut (loft/tag) af faldstammen skal der skabes adgang for rensning og installation af strømpeforingen .

Trin 2

Renovering af faldstammer

Efter rensningen installeres strømpen i den defekte faldstamme, og kort tid efter er installationer som fx toilet, gulvafløb og køkkenvask igen brugbare. Vi anvender specialdesignede og patenterede overgangsprofiler, som sikrer den højeste monteringskvalitet samt 100 % tæthed. Når arbejdet er udført, kontrolleres alle strømpeforingsinstallationer med videooptagelser som en vigtig del af dokumentationsmaterialet.

Klik og læs vores FAQ vedrørende renovering af faldstammer her

Fordele ved strømpeforing af faldstammer

Fornyelsen foregår uden store gener for beboere

Minimale gener

Med Aarsleff Strømpeforing kan vi renovere faldstammer uden nedbrydning af vægge, ophugning af gulve, fjernelse af skabe eller omlægning af eksisterende installationer. Det betyder, at du slipper for rod og støv. Strømpeforing sikrer en ukompliceret, hurtig renovering med minimale gener for bygningens brugere eller virksomhedens drift.

En god investering

Som certificeret udbyder kan vi garantere, at strømpeforingen holder i op til 100 år. Renoveringen svarer til at få nye rør installeret i de eksisterende rør, og du undgår alle de omkostninger, som er forbundet med nedbrydning og reetablering, hvilket ofte resulterer i en stor besparelse.

Kvalitet testet af Teknologisk Insitut

Se vores testresultater

  • TI-test af ø50 mm overgangsprofil til køkkenvask
  • TI-test af overgang ø70/100 mm
  • TI-test af overgang mellem strømpeforing ø100/110
  • TI-anvisning 022. Renovering af faldstammesystemer
  • TI-godkendelse af Faldstammesystem

Vi er én stærk samarbejdspartner

Når vi har det samlede ansvar for et større fornyelsesprojekt, påtager vi os også koordineringen mellem forskellige samarbejdspartnere. Den opgave påtager vi os gerne, da der er store fordele forbundet med, at ansvaret er samlet ét sted.

På forkant med teknologien

Aarsleff Rørteknik har udviklet en række produkter og teknikker til fornyelse af faldstammesystemer, som bl.a. sikrer tætte overgange mellem lodrette faldstammer og vandrette sideafgreninger. Det betyder, at fornyelsen gennemføres på kort tid og med sikkerhed for optimal kvalitet.

Stor erfaring

Aarsleff Rørteknik har gennem årene gennemført et stort antal fornyelsesprojekter af faldstammer i etageejendomme, både som hoved- og underentreprenør. Nogle projekter gennemfører vi på egen hånd, andre involverer en række samarbejdspartnere og underleverandører. Vores samarbejdspartnere og leverandører har vi arbejdet med i mange år, og de kender vores arbejdsrutiner og ved, hvilken høj kvalitet vi forventer.

Hurtig installation og god information

Vores arbejde udføres på kort tid og er oftest uden nedbrydning. Under hele forløbet sørger vi for at informere om forløbet, sa? beboerne ved, hvad vores medarbejdere foretager sig, samt i hvilket tidsrum der evt. vil være lukket for vandet. Vi tager vare på ejendommen og sørger for, at beboerne er trygge under hele forløbet. Derfor anvender vi også de informationskanaler, som allerede er i brug, fx SMS-service, opslag, hjemmeside m.fl.

Risikovurdering

Er faldstammer og kloakrør i boligen mere end 50 år gamle? Udleder virksomheden procesvand/kemikalier i spildevandet, så er det måske på tide med en gennemgang af afløbsinstallationerne. Er der problemer med rotter, lugtgener, tilstoppede kloakker eller oversvømmelser, kan det være tegn på, at rørene er beskadigede. Hvis det ikke opdages i tide, kan det få store konsekvenser og medføre følgeskader på bygningen, gener for beboerne og driftsstop i virksomheden. Prøv en onlinerisikovurdering her og se, om du/I er i farezonen.