Ventilations- og aftrækskanaler

Tætning giver besparelser

Mange ventilationskanaler bliver med tiden utætte. Det medfører nedsat funktion og øgede omkostninger til strøm og vedligeholdelse. Derudover resulterer det i lugtgener og dårligt indeklima og udgør således et stort problem for beboere og brugere. Der er ofte store økonomiske omkostninger forbundet med at fjerne eksempelvis gamle eternitkanaler på en forsvarlig miljømæssig måde. Aarsleff Rørteknik strømpeforer ventilationssystemer, så de igen bliver tætte og funktionsdygtige.

Metode

Vi installerer en strømpeforing i den eksisterende ventilations- eller aftrækskanal – uanset om kanalen er rund eller firkantet. Vi har kun brug for adgang til start- og slutpunkt og krænger dernæst en polyesterstrømpe ind i den utætte kanal. Strømpen, som hærder på ganske kort tid, ligger som en ny foring i den gamle ventilationskanal og har en forventet levetid på 100 år.

tilstandsvurdering

Fordele ved tætning af kanaler

Et sundt indeklima

Vi har gennem de sidste 40 år udviklet og forfinet produktion og installation af vores strømpeforinger, der fremstilles på vores fabrik i Aarhus. Det betyder, at vi tilpasser strømpen til den enkelte opgave og på den måde opnår det optimale resultat hver gang. Vi har eget laboratorium, hvor vi tester alle råmaterialerne og de færdige produkter for bl.a. modstandsdygtighed. Aarsleff Strømpeforing har en forventet levetid på op til 100 år.

Dokumentation af vores materialer

Se vores testresultater

  • Brandtest på Aarsleff brandhæmmende materiale – antændelighed
  • Brandtest på Aarsleffs brandhæmmende materiale – Røggastemperatur og tæthed
  • Erklæring PAA-S-Liner

Fordele ved ventilations- og aftrækskanaler

Derfor skal du vælge vores ventilationsrenovering

Minimale gener

Vores metoder betyder, at det i langt de fleste tilfælde ikke er nødvendigt at nedbryde eksempelvis vægge for at forny ventilationskanaler og -skorstene. Det betyder også, at vi kan gennemføre selv omfattende fornyelsesprojekter uden væsentlige gener for beboere og brugere.

Mindre energiforbrug
Og bedre indeklima

Aarsleff Rørteknik vil gerne bidrage med erfaring allerede i projekteringsfasen, for som oftest kan de gamle kanaler renoveres og bruges på ny. Det er billigere at renovere en kanal end at etablere en ny, og investeringen er tjent hjem i løbet af 3-7 år. Det er hurtigere og tilmed forbundet med betragtelige økonomiske besparelser. Samtidig sikrer renoveringen, at udbyttet af et nyt ventilationssystem bliver optimalt og uden unødigt energiforbrug på grund af utætte rør, som trækker falsk luft ind.

Ingen sundheds- mæssige problemer

En rapport fra december 2013 udført af DHI, som er en uafhængig international rådgivnings- og forskningsorganisation, fastslår, at vores strømpeforing kan anvendes til indblæsningsluft. Rapporten er udført på baggrund af analysedata foretaget i et renoveret ventilationsrør og en sundhedsmæssig screening af de relevante stoffer, der afdamper fra materialet. Analysen påviser, at en Aarsleff Strømpeforing er en sundhedsmæssig forsvarlig løsning.