D. 22 november 2019

Strømpeforing af fisketrawler på under to uger

Flemming Andersen

Flemming Andersen

Projektleder

Dansk strømpeforingsteknik i Færøsk farvand – strømpeforer fisketrawler på under to uger

På under to uger har det færøske fiskefartøj Tróndur í Gøtu fra 2010 med en længde på 81,6 m og en bredde 16,6m fået fornyet samtlige utætte rørføringer med højteknologiske strømpeforinger. Rørføringerne løber bl.a. gennem skot og fuel-tanke og udledte olie i fisketankene.

”Det ville have været et helt uoverskueligt projekt og en kæmpe operation, hvis samtlige rør skulle have været udskiftet til nye. Det ville også tage markant længere tid og koste 6-7 gange så mange penge,” forklarer maskinchef Jóan Pauli Jacobsen fra virksomheden Vardin, der har en af de største flåder af fiskefartøjer på Færøerne.

Der er udført renovering af 17 udvalgte 6” trykrør, hvor der var konstateret kavitation tæring ved specielt bøjninger. Der pumpes 400m3 søvand gennem rørene i timen – fra pumpehus midtskibs i bunden af skibet med rørføring gennem fuel tanken, til skibets fiske- og ballasttanke.

”Det er klart, at for os er tiden også en vigtig faktor. Ved at forny rørene med strømpeforinger behøver Tróndur í Gøtu kun ganske få dage på land selv om det er en omfattende operation. Men det har virkelig vist sig at være en yderst smidig proces med strømpeforinger”, siger Jóan Pauli Jacobsen.

Det er den danske entreprenørvirksomhed Per Aarsleff A/S, der krænger deres tilpassede strømpeforinger ind i eksisterende og tærede rør og danner derved et nyt rør inde i de eksisterende rør.

Ifølge projektleder Flemming Andersen hos Aarsleff er strømpeforinger en særdeles velegnet metode på skibe, fordi rørene ofte er svært tilgængelige.

”Der er selvfølgelig vanskelige adgangsforhold i tankene og i pumperum 10 meter under dæk, men vi har erfaringen og det udstyr, der gør, at vi kan strømpefore under ekstremt pressede forhold. Arbejdet blev udført på to uger, mens Tróndur í Gøtu lå på værft i Skáli på Færøerne for udførelse af andre reparationer,” forklarer Flemming Andersen.

stroempeforing i pumperum

100 års levetid

Aarsleff er europæisk markedsleder inden for strømpeforinger i kloakkerne, hvor man gennem 40 år har forfinet teknologien, så strømperne i dag har en levetid på op til 100 år. Inden for de senere årtier har Aarsleff udvidet teknologien til også at omfatte ventilationskanaler, faldstammer, rørføringer på skibe mm.

”Vi fremstiller selv foringerne på vores egen fabrik. Vi har mulighed for at tilpasser de forskellige typer af strømpeforinger til det spildevand, der udledes i produktioner hos f.eks. industrien – altså meget hårde miljøer. På samme måde har vi med rørene på Tróndur í Gøtu tilpasset strømperne i forhold til de olieholdige produkter, der fra olietankene er lækket ind i rørføringerne mellem pumper og fiske- og ballasttanke,” fortæller Flemming Andersen.

Aarsleff Rørteknik opererer inden for tre forskellige segmenter – boliger, industrier, institutioner – og har i dag udviklet en række forskellige produkter og metoder i forbindelse med fornyelse af alle typer af rørinstallationer.

”Med vores certificerede løsninger inden for strømpeforinger, er vi med LED, UV, vand eller damp i stand til at forny stort set enhver eksisterende rørinstallation, uafhængig af profil, længde og diameter,” siger Flemming Andersen.

Aarsleff Rørteknik fremstiller selv alle strømpeforinger på egen højteknologisk fabrik i Hasselager ved Aarhus. Derudover bruger man ude på selve arbejdsstedet specialbyggede anlæg, som på sin vis opererer som små rullende fabrikker.