TV-Inspektion

Korrekt og detaljeret overblik

En tv-inspektion udført af et medlem af DTVK-ordningen giver overblik over kloakkens aktuelle tilstand. Er der brud, utætheder eller tilstopning? Uden opgravning eller nedrivning kan vi kortlægge rørenes tilstand og opdage kritiske skader, før det er for sent. Vi kan efterfølgende hjælpe med en Aarsleff-fornyelsesplan, der kortlægger skaderne på kloakrørene, viser, i hvilken rækkefølge renoveringen kan prioriteres, og synliggør, hvad renoveringen vil koste. Det sikrer dig en effektiv udbedring af skaderne med minimale gener for bygningens brugere.

Ved hjælp af et specialudviklet kamera viser en tv-inspektion det korrekte billede af rørenes tilstand, og hvilke strækninger, der kræver akut reparation eller fornyelse. En tv-inspektion registrerer og dokumenterer mange forskellige typer af usynlige skader på en ledning, eksempelvis revner, brud, indtrængende rødder, tæring, fedtaflejringer og deformationer.

Fordel: opdag skaderne i tide

Det er langt billigere at udbedre skader, inden de udvikler sig. Især hvis kloaksystemet er over 50 år gammelt eller ved industrivirksomheder, hvor anlægget er belastet af procesvand, fx slagterier, mejerier og bryggerier. Ved at udvælge nogle repræsentative dele af nettet til inspektion vil en tilstandsvurdering give et samlet billede af kloakkens tilstand. For få midler udarbejder vi et operationelt budgetteringsværktøj, der kan hjælpe med at prioritere renoveringen og minimere omkostningerne.

Certificeret kvalitet

Aarsleff Rørteknik er medlem af DTVK (Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning). Vi råder over de nyeste digitale tv-inspektionsanlæg på markedet, hvilket sikrer dig et slutprodukt af høj kvalitet.

Professionel dokumentation

Mange firmaer tilbyder tv-inspektion, men ikke alle kan skabe brugbar viden ud af de indsamlede data. Hos Aarsleff har vi erfaringen og det rette udstyr til at analysere data. Vi foretager samtidig en tilstandsvurdering på baggrund af en grundig analyse af data, som samlet giver et klart og sandfærdigt overblik over kloakledningernes tilstand.

Har I tidligere fået udført tv-inspektion af et andet DTVK-certificeret firma, kan vi også bearbejde data fra denne.

Optimer renoveringen

Vi kan hjælpe med at udarbejde en unik fornyelsesplan, som sikrer, at renoveringsarbejdet foregår så effektivt som muligt. Det er nødvendigt at tænke langsigtet, og vi indleder altid en fornyelsesopgave med at udarbejde en tilstandsvurdering baseret på tv-inspektioner. På baggrund af tilstandsvurderingen udarbejder vi i dialog med dig en Aarsleff-fornyelsesplan, som identificerer mangler og indsatsområder samt angiver prioriteringer i forhold til den pågældende opgave.

Risikovurdering af kloak

Udfyld nedenstående spørgsmål og få svar med det samme

Hvad er alderen på kloaksystemet/rørene i din bygning?
Har du oplevet gener som fx lugt fra kloakken, rotter, oversvømmelse, tilstoppet kloak?
Er der synlige skader på rørføring, fx rust, tilstopninger og/eller vandskader?
Udleder din virksomhed eller institution procesvand eller særlige kemikalier i spildevandet?

Udfyld spørgsmålene og få et svar