Vedligehold af vejafvanding og klimatilpasning til landets kommuner

Aarsleff Rørteknik tilbyder en komplet produktportefølje indenfor opgravningsfri kloakfornyelse der kan hærdes med UV-lys, LED-lys, damp, luft eller vand.
Med en komplet produktporteføjle til rådighed er der næsten ingen grænser for omfanget eller udfordringerne ved dit givne projekt, som vi ikke kan gennemføre. Langs kommunernes cirka 71.000 kilometer veje er der mere end 500.000 vejbrønde og mere end 5.000 kilometer stikledninger. Med Aarsleffs patenterede metode kan kommuner få fornyet vejafvandingen uden opgravning og med mindst mulige trafikale gener.
LED

Kunderne udtaler…

”Undersøgelser viser, at kloaknettet i mange kommuner er nedslidte. Over en årrække har Aarsleff hjulpet os med at kortlægge tilstanden på byens kloakker. De gennemførte en tv-inspektion af kloakkerne og en vurdering af tilstanden for at undersøge, hvilke skader og utætheder der skal prioriteres akut eller ordnes på længere sigt. Det gør det nemmere at budgettere og mindsker risikoen for alvorlige kloaknedbrud.

01
01

Vejstik

Erfaringerne viser at stikledninger typisk har mange skader. Stort set alle typer af skader kan renoveres uden opgravning. Med vores nyeste metode til strømpeforing af stikledninger er en fornyelse lavet fra vejbrønden mod hovedledningen. Under de begrænsede adgangsforhold i en vejbrønd krænger vi en strømpe igennem vandlåsen og strømpeforer direkte fra vejbrønd til hovedledning. Strømpen tilpasses den enkelte opgave, og på den måde opnår vi det optimale resultat hver gang.

Se video af metoden her

Vejbrønde

Fornyelse af vejbrønde med Aarsleffs glasliner (PAA G-LinerTM) er udviklet på baggrund af ønsket om en hurtig, effektiv og økonomisk metode til fornyelse af vejbrønden. Metoden går ud på at udnytte glaslinerens fordele i en lodret anvendelse til fornyelse af brøndens sider og top. På baggrund af en nøjagtig opmåling „skræddersys“ en liner der installeres og udhærdes med UV-lys og dermed opnår en glasliners kendte fordele i form af lang levetid, tæt og resistent overflade og minimal vedligeholdelse.

Kontakt os for yderligere materiale ift. vejbrønde her

Rørlagte vandløb

Når der konstateres akutte skader på rørlagte vandløb, kan vi hjælpe med en vurdering af, hvilket produkt og metode der egner sig bedst til at udbedre de konstaterede skader. Vælges der en opgravningsfri strømpeforing foregår ganske enkelt ved at vi, krænger en blød polyesterstrømpe ind i det utætte rør. Strømpen hærdes på kort tid og ligger nu som et nyt, slidstærkt rør inde i det gamle. Og levetiden er lang – op til 100 år.

Kontakt os for yderligere materiale ift. rørlagte vandløb her

Tilstandsvurdering

En tilstandsvurdering og en Aarsleff fornyelsesplan giver et godt grundlag for, at bygherren sammen med eventuel rådgiver kan tage beslutning om renoveringsbehov. Derfor anbefaler vi, at der inden projektering udføres tv-inspektion på et repræsentativt udsnit af kloaksystemet.

Aarsleff-Broendforing-29
Aarsleff-Broendforing
Aarsleff-Broendforing-76
Aarsleff-broendforing-94-1
Aarsleff-broendforing-95
Aarsleff-Broendforing-18
Aarsleff-Broendforing-83
Aarsleff-Broendforing-68
01
08

Aktuelle udfordringer

Hvad kan der være galt?

Det er som regel vanskeligt at stå oppe på vejen og vurdere, hvad der kan være galt med ledningerne i jorden. Men omfattende erfaringer viser, at manglende afvanding ofte skyldes dårlige brønde (fx defekte vandlåse) eller sammenfaldne og meget slidte ledninger, der hindrer vandet i at nå ud i hovedledningen.

Kontakt os allerede idag og hør nærmere om jeres muligheder

Arbejdsmiljø

Vi er en arbejdsmiljøcertificeret virksomhed (DS/OHSAS 18001), som sætter arbejdsmiljø, trivsel og livslang udvikling i højsædet. Det gælder for medarbejdere på alle niveauer i organisationen. I Aarsleff forpligter vi os til at overholde gældende love og sikkerhedskrav, ligesom vi tænker arbejdsmiljømæssige aspekter ind i alle processer og projekter – fra planlægning til udførelse.

Kvalitetsstyring

For Aarsleff er det afgørende, at vi kan levere en konsistent og ensartet kvalitet. Hvert af vores forretningsområder har tilknyttet kvalitets- og miljøfunktioner, som systematisk overvåger, at de vedtagne mål og procedurer for kvalitet og miljø efterleves – både på tværs af organisationen og helt ud på de enkelte projekter.

Miljøledelse

I Aarsleff ønsker vi at drage omsorg for miljøet. Vi er bevidste om vores bidrag til de globale miljøpåvirkninger, som forpligter os til at planlægge og udføre alle arbejdsprocesser, så de belaster miljøet mindst muligt. Desuden lægger vi mange kræfter i at udvikle egne produkter og processer for at mindske CO2 – udledningen – det gælder særligt inden for opgravningsfri rørfornyelse.

Arrangementskalender

Her finder du os i de kommende måneder

Nyheder

Læs om de seneste nyheder her.

Aarsleff suspenderer kommunernes udgifter til vedligeholdelsesplaner for kloakkerne

Det suspenderede anlægsloft er en oplagt mulighed for at fremrykke investeringerne i nedslidte kloakker ved kommunale bygninger. Ud over det...

Læs mere
Henrik Tesgaard

Henrik Tesgaard

Regionschef

Norddjurs har vendt kloakrenoveringen på hovedet

Separatkloakering er den normale løsning, men det er også en dyr løsning. Derfor har Norddjurs valgt alternative løsninger, der giver...

Læs mere
Erland Gai

Erland Gai

Kundeansvarlig

Overblik over kloaknettet sparer boligforeninger for store millionbeløb

Dårligt vedligeholdte kloaksystemer er en dyr udfordring for boligforeninger. Stigende dokumentationskrav og langsigtet planlægning af investeringerne under jorden sikrer foreningerne...

Læs mere
Henrik Tesgaard

Henrik Tesgaard

Regionschef

I Viborg ser de lyset i LAR

Boligejere i Viborg har de senere år kunnet håndtere stigende mængder regnvand ved nedsivning i haven i stedet for at...

Læs mere
Erland Gai

Erland Gai

Kundeansvarlig

Milliard investeringer i almene boliger kan være med til at indhente efterslæb på kloakker og faldstammer

Med 30 milliarder kroner afsat til grønne renoveringer af almene boliger, og derved den største boligaftale nogensinde, er der en...

Læs mere
Henrik Tesgaard

Henrik Tesgaard

Regionschef

Marselisborg Centret investerer i miljø- og klimatilpasning – undgår oversvømmelser og dyre skader på kloakker

Det tidligere Marselisborg Hospital i Aarhus, der i dag hedder Marselisborg Centret og er center for rehabilitering, forskning og udvikling,...

Læs mere
Line Bressum

Line Bressum

Projektleder

Stigende Klimafokus sætter nu også vejbrønde højt på dagsordenen hos de mindre kommuner

De store kommuner som København, Odense, m.fl. har længe prioriteret indsatsen for velfungerende vejafvanding, så de slipper for at foretage...

Læs mere
Morten Niels Andersen

Morten Niels Andersen

Markedsansvarlig, Vejafvanding

Strømpeforing af fisketrawler på under to uger

På under to uger har det færøske fiskefartøj Tróndur í Gøtu fra 2010 med en længde på 81,6 m og...

Læs mere
Flemming Andersen

Flemming Andersen

Projektleder

Aarsleff dykker ned under Aarhus Havn

På en af Danmarks største erhvervs- og trafikhavne, Aarhus Havn, har man investeret i fornyelsesplaner over ledningsnettet samt renovering af...

Læs mere
Erland Gai

Erland Gai

Kundeansvarlig

Har du spørgsmål til Aarsleff Rørteknik?

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.