FORNYELSE AF KLOAK UDEN DRIFTSSTOP!

Aarsleff strømpeforing - Kvalitet der betaler sig!

Ned

Bolig

Færre gener for beboerne

Vi arbejder hurtigt og i én arbejdsgang. Det betyder, at fornyelse af faldstammer og kloakrør i og under etageejendomme sker uden nedbrydning og med minimale gener for beboerne.

Læs mere

Industri

Fornyelse uden driftsstop

Vi udfører opgravningsfri ledningsrenovering – en effektiv løsning, der sikrer, at produktionen kan fortsætte uforstyrret, mens vi arbejder.

Læs mere

Institution

Renovering med minimal forstyrrelse

Vi forstyrrer minimalt, når vi renoverer og genetablerer kloaksystemer i lufthavne, skoler, hospitaler, kommunale og offentlige bygninger.

Læs mere

Rådgiver

Professionel samarbejdspartner

Vi lægger vægt på erfaringsudveksling med vores samarbejdspartnere og udnytter alle synergimuligheder mellem de forskellige kompetencer.

Læs mere

Strømpeforing - kvalitet, der betaler sig

Forny faldstammer og kloakrør hurtigt og nemt uden nedbrydning og opgravning og med minimale gener.

Læs mere

TV-inspektion - troværdigt overblik

Fokus på kloakrørenes tilstand og eventuelle skjulte skader. Billederne viser tydeligt, hvor der bør sættes ind.

Læs mere

Fornyelsesplan - tilstand og forslag til udbedring

Få dokumentation for kloaksystemets tilstand, vurdering af skadernes omfang og økonomisk overblik over en fornyelse.

Læs mere

Risikovurdering

Er faldstammer og kloakrør i boligen mere end 50 år gamle? Udleder virksomheden procesvand/kemikalier i spildevandet, så er det måske på tide med en gennemgang af afløbsinstallationerne.

Er der problemer med rotter, lugtgener, tilstoppede kloakker eller oversvømmelser, kan det være tegn på, at rørene er beskadigede. Hvis det ikke opdages i tide, kan det få store konsekvenser og medføre følgeskader på bygningen, gener for beboerne og driftsstop i virksomheden.

Prøv en onlinerisikovurdering her og se, om du/I er i farezonen.

Start vurdering
Nyheder
Aarsleff Pipe Technologies and HammerHead Trenchless announces partnership
15.11.2018

Aarsleff Pipe Technologies and HammerHead Trenchless announces partnership

Aarsleff Pipe Technologies and HammerHead® Trenchless, a Charles Machine Works Company, of Lake Mills, Wisconsin, USA, have signed a long-term, strategic partne ...

LED-teknologi muliggør kloakrenoveringer på demensplejehjem uden genhusning
09.11.2018

LED-teknologi muliggør kloakrenoveringer på demensplejehjem uden genhusning

Støj, rod og fremmede håndværkere på demensplejehjem i forbindelse med renoveringsprojekter, kan resultere i voldsomme reaktioner hos beboerne og genhusning kan ...

 Semiseparering vinder indpas ved klimasikring hos både private og forsyninger
09.10.2018

Semiseparering vinder indpas ved klimasikring hos både private og forsyninger

Hos Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932(B32) i Esbjerg er man i flere af boligforeningerne i øjeblikket i gang med at etablere to separate kloakledninger u ...

Danfoss vil undgå kloaksammenbrud
23.08.2018

Danfoss vil undgå kloaksammenbrud

Det er langt billigere og giver minimale gener for produktionen at forny kloaksystemer inden skader udvikler sig. Især hvis kloaksystemet er over 50 år gammelt ...

Top