FORNYELSE AF KLOAK UDEN DRIFTSSTOP!

Aarsleff strømpeforing - Kvalitet der betaler sig!

Ned

Bolig

Færre gener for beboerne

Vi arbejder hurtigt og i én arbejdsgang. Det betyder, at fornyelse af faldstammer og kloakrør i og under etageejendomme sker uden nedbrydning og med minimale gener for beboerne.

Læs mere

Industri

Fornyelse uden driftsstop

Vi udfører opgravningsfri ledningsrenovering – en effektiv løsning, der sikrer, at produktionen kan fortsætte uforstyrret, mens vi arbejder.

Læs mere

Institution

Renovering med minimal forstyrrelse

Vi forstyrrer minimalt, når vi renoverer og genetablerer kloaksystemer i lufthavne, skoler, hospitaler, kommunale og offentlige bygninger.

Læs mere

Rådgiver

Professionel samarbejdspartner

Vi lægger vægt på erfaringsudveksling med vores samarbejdspartnere og udnytter alle synergimuligheder mellem de forskellige kompetencer.

Læs mere

Strømpeforing - kvalitet, der betaler sig

Forny faldstammer og kloakrør hurtigt og nemt uden nedbrydning og opgravning og med minimale gener.

Læs mere

TV-inspektion - troværdigt overblik

Fokus på kloakrørenes tilstand og eventuelle skjulte skader. Billederne viser tydeligt, hvor der bør sættes ind.

Læs mere

Fornyelsesplan - tilstand og forslag til udbedring

Få dokumentation for kloaksystemets tilstand, vurdering af skadernes omfang og økonomisk overblik over en fornyelse.

Læs mere

Risikovurdering

Er faldstammer og kloakrør i boligen mere end 50 år gamle? Udleder virksomheden procesvand/kemikalier i spildevandet, så er det måske på tide med en gennemgang af afløbsinstallationerne.

Er der problemer med rotter, lugtgener, tilstoppede kloakker eller oversvømmelser, kan det være tegn på, at rørene er beskadigede. Hvis det ikke opdages i tide, kan det få store konsekvenser og medføre følgeskader på bygningen, gener for beboerne og driftsstop i virksomheden.

Prøv en onlinerisikovurdering her og se, om du/I er i farezonen.

Start vurdering
Nyheder
Marselisborg Centret investerer i miljø- og klimatilpasning – undgår oversvømmelser og dyre skader på kloakker
14.01.2020

Marselisborg Centret investerer i miljø- og klimatilpasning – undgår oversvømmelser og dyre skader på kloakker

Det tidligere Marselisborg Hospital i Aarhus, der i dag hedder Marselisborg Centret og er center for rehabilitering, forskning og udvikling, er i fuld gang med ...

Stigende Klimafokus sætter nu også vejbrønde højt på dagsordenen hos de mindre kommuner
04.12.2019

Stigende Klimafokus sætter nu også vejbrønde højt på dagsordenen hos de mindre kommuner

De store kommuner som København, Odense, m.fl. har længe prioriteret indsatsen for velfungerende vejafvanding, så de slipper for at foretage dyre akutreparation ...

Strømpeforing af fisketrawler på under to uger
22.11.2019

Strømpeforing af fisketrawler på under to uger

På under to uger har det færøske fiskefartøj Tróndur í Gøtu fra 2010 med en længde på 81,6 m og en bredde 16,6m fået fornyet samtlige utætte rørføringer med høj ...

Aarsleff dykker ned under Aarhus Havn
14.08.2019

Aarsleff dykker ned under Aarhus Havn

På en af Danmarks største erhvervs- og trafikhavne, Aarhus Havn, har man investeret i fornyelsesplaner over ledningsnettet samt renovering af både ledninger og ...

Top