Kloakrenovering

Effektivt og ressourcebesparende

Velfungerede kloaksystemer er uundværlige. Mange oplever desværre problemer med tilstopning, lugtgener og rotter, og det er alt sammen indikationer på, at kloakledningerne er beskadigede, nedslidte eller utætte.

Vi har mange års erfaring med alle former for kloakrenovering og fornyelse af kloaksystemer. Vi varetager hele processen fra den indledende inspektion og tilstandsvurdering til udbedring af skader og planlægning af fremtidig vedligeholdelse af kloakken.

Vi vælger altid den mest optimale løsning til opgaven – det giver bedst mening økonomisk og minimerer gener for beboere og brugere. En strømpeforing er oftest langt billigere end traditionel udskiftning af kloakrør.

Med Aarsleff Strømpeforing kan vi renovere kloakken uden opgravning. Gennem mere end 40 år har vi fornyet kloakledninger med strømpeforing i boliger, industrivirksomheder og institutioner.

kloakrenovering med stroempeforing

kloakrenovering

Hovedledninger, afløbs- og kloaksystemer

Aarsleff Rørtekniks metoder til opgravningsfri kloakrenovering af eksempelvis hovedledninger er markedets mest effektive.

Vores fleksible og avancerede metoder betyder, at vi i langt de fleste tilfælde helt undgår opgravning. Vi kan forny selv meget lange ledningsstræk i én arbejdsgang uden at skulle opgrave haver og veje.

Med vores metoder kan vi gennemføre fornyelsesprojekter hurtigt og med minimale gener for beboerne, de erhvervsdrivende og trafikken. Der er klare økonomiske fordele forbundet med at anvende opgravningsfri metoder frem for traditionelle metoder.

kloakfornyelse

Brøndrenovering

Effektiv renovering af brønde i kloaksystemer kræver særlige kompetencer både i forhold til den indledende inspektion og den efterfølgende kloakrenovering.

Aarsleff Rørteknik arbejder løbende med at udvikle nye metoder til opgravningsfri fornyelse af ledningssystemer.

Et af de mange resultater af vores intensive udviklingsarbejde er, at vi i dag er i stand til at renovere selv et stort antal brønde på kort tid uden væsentlige gener for omgivelserne.

kloakrenovering og rottebekæmpelse

Rottebekæmpelse

Et velfungerende kloaksystem er en af de mest effektive måder, man kan bekæmpe rotter på.

I mange ældre bygninger er afløbsinstallationerne ofte blevet ændret gennem tidens løb, men afpropningen af de stikledninger, der ikke længere er i brug, er desværre ikke altid udført korrekt. Den dårlige eller manglende afpropning af stikledningerne skaber gode betingelser for rotterne.

Når Aarsleff Rørteknik renoverer kloaksystemer, afblænder vi altid de stikledninger, som ikke længere er i drift. Vi fjerner dermed et af rotternes mulige tilholdssteder og forringer samtidig deres betingelser for formering.

Vi yder altid den fornødne vejledning til optimering af kloaksystemerne, så rotterne må søge andre steder hen. Efter udført renovering sikrer vi desuden systemet effektivt mod indtrængende rotter.

Certificeret kvalitet er din sikre garanti

Vores strømpeforingssystemer er optaget i Kontrolordningen for ledningsrenovering under Dansk Byggeri.

Fordele ved strømpeforing
Hurtig, effektiv og økonomisk fordelagtig kloakfornyelse

Minimale gener

Med Aarsleff Strømpeforing kan vi renovere faldstammer og kloaksystemer uden nedbrydning af vægge, ophugning af gulve, fjernelse af skabe, omlægning af eksisterende installationer eller opgravning.

Det betyder, at du slipper for byggerod. Strømpeforing sikrer en ukompliceret og hurtig renovering med minimale gener for bygningens brugere eller virksomhedens drift.

Kort udførelsestid

En af vores vigtigste opgaver er at forstyrre mindst muligt. Derfor sørger vi for at effektivisere fornyelsen af kloak og faldstammer.

Eksempelvis kan Aarsleff Strømper sammensyes, så ledningsstræk med forskellige dimensioner kan fornyes i én arbejdsgang, hvilket muliggør en fornyelse af flere hundrede meter ad gangen.

En god investering

Som udbyder under Kontrolordning for Ledningsrenovering kan vi dokumentere, at strømpeforingen holder i op til 100 år.

Renoveringen svarer til at få nye rør installeret i de eksisterende rør, og du undgår alle de omkostninger, der er forbundet med opgravning, nedbrydning og reetablering, hvilket ofte resulterer i en stor besparelse.

Unik teknologi forbedrer miljøregnskabet

Vi har produktudviklet en ny og gennemtestet metode til hærdning af Aarsleff Strømpeforing. Den nye metode er baseret på en patenteret LED-teknik: Strømpen hærdes ved hjælp af dioder, der udsender lys. Det giver en række miljømæssige fordele, herunder en reduktion af CO2-udledningen. Endelig er udstyret fleksibelt, så vi kan forny ledninger under selv meget trange adgangsforhold.

aarsleff roerteknik

Specialtilpassede og testede løsninger

Vi udvikler og fremstiller Aarsleff Strømper på vores fabrik i Aarhus. Det betyder, at vi tilpasser strømpen til den enkelte opgave og på den måde opnår det optimale resultat hver gang. Vi har eget laboratorium, hvor vi tester alle råmaterialerne og de færdige produkter for bl.a. modstandsdygtighed. Aarsleff Strømpeforing har en forventet levetid på op til 100 år.