D. 23 august 2018

Danfoss vil undgå kloaksammenbrud

– Via TV-inspektion er vi i gang med at udarbejde en plan over tilstanden af ledningsnettet, så vi har et overblik over, hvilke rørstræk vi skal have strømpeforet inden for de næste fem år. Vi skal hele tiden kunne se mindst fem år frem i tiden, fortæller Bjarne Frederiksen, der er byggetekniker hos Danfoss i Nordborg.

For Bjarne Frederiksen og hans kollegaer handler det om at undgå, at kloaknettet bryder sammen eller kommer i så dårlig stand, at det ikke længere er muligt at forny via strømpeforinger og man derfor er nødsaget til at grave op og lægge helt nye ledninger.

Prioriteringen af ledningsnettet på hovedsædet i Nordborg sker i tæt samarbejde med entreprenøren Per Aarsleff A/S og er et led i en klar plan om at undgå dyre og akutte skader på både rør og bygninger og derved sikre overblik, driftssikkerhed samt en økonomisk gevinst på sigt.

– Med fornyelsesplanerne er vi sikre på optimal drift og på at kloakledningerne ikke pludselig falder sammen under gulvet på os. Og det er med til at holde økonomien på sporet, siger Bjarne Frederiksen.

Det er den ældre del af bygningsmassen, hvor der nu bliver udført TV-inspektion, der skal danne grundlag for renoveringsplanerne. Den ældste ejendom på hovedsædet i Nordborg er fra 1951.

– Bygningerne ændrer jo funktion over tid og det betyder f.eks., at der opstår en masse døde stik som bl.a. tiltrækker rotter. Det får vi styr på via TV-inspektionen, så vi kan få stikkene blændet af, hvis de ikke længere er i brug, siger Bjarne Frederiksen.

Led teknologi sikrer hurtig og smidig renovering
Hos Danfoss i Nordborg er der produktion og trafik døgnet rundt, og det er derfor helt afgørende, at den løbende vedligeholdelse og strømpeforing af ledningsnettet foregår uden at genere hele det logistiske flow.

– Når vi udfører strømpeforinger på industrivirksomheder, hvor det er vigtigt, at arbejdet foregår uden større indvirkning på den daglige drift, så foregår det typisk via vores patenterede LED-teknologi. En løsning, der er hurtigere, fylder mindre og giver minimale gener på hospitalsområdet, fordi logistik-flowet stort set foregår upåvirket, siger salgsleder hos Aarsleff Henrik Kjær.

En strømpeforing er en polyesterforing, der krænges ind i eksisterende, nedslidte kloakrør og efter hærdning danner den et rør inde i det eksisterende kloakrør. Renoveringen svarer til at få nye rør installeret i de eksisterende rør, og som bygherre undgår man alle de omkostninger, der er forbundet med opgravning, nedbrydning og reetablering, hvilket ofte resulterer i en markant besparelse.

Yderligere oplysninger:
Bjarne Frederiksen, byggetekniker hos Danfoss i Nordborg 74887135
Henrik Kjær, salgsleder Per Aarsleff A/S 40442448