Fornyelsesplan

En sikker investering i fremtiden

Vi tilbyder en unik fornyelsesplan, som er en langsigtet plan for fornyelse af rør- og kloaksystemet. Det handler om at skabe overblik over kloaksystemets tilstand samt planlægge og prioritere den fremtidige fornyelse af ledningsnettet på den økonomisk mest fordelagtige måde. Fornyelsesplanen kan være med til at skabe tryghed og optimere vedligeholdelsen af kloakker og afløb – uanset om det er i en etageejendom, en industrivirksomhed eller en institution. Samtidig er en Aarsleff-fornyelsesplan et fremragende budgetteringsværktøj, der synliggør de fremtidige investeringer, så uforudsete omkostninger undgås.

Aarsleff Rørtekniks fornyelsesplan er et veltilrettelagt forløb, som sikrer dig et komplet overblik over kloakkens tilstand, og hvordan forebyggelsen af skader kan tilrettelægges – inden de udvikler sig yderligere.

Forundersøgelse

Vi tager udgangspunkt i de eksisterende tegninger over kloaksystemet og noterer, hvor der har været problemer. Findes der ikke tegninger over kloaksystemet, kan vi registrere ledningerne på ny. På baggrund af tegningerne gennemfører vi en spuling og en tv-inspektion i henhold til Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK) af det aftalte område, og vi registrerer tilstanden på de forskellige rør.

Tilstandsvurdering

Efter tv-inspektionen udarbejder vi en kvalificeret, faglig rapport. Resultaterne danner grundlag for en tilstandsvurdering med en konkret prioriteringsliste, som afspejler fornyelsesbehovet. Det er bl.a. angivelse af kritiske ledninger, som bør renoveres straks, og mindre kritiske ledninger, som bør inspiceres inden for de kommende 5-10 år.

Fornyelsesplan

Tilstandsvurderingen er beslutningsgrundlaget, og på baggrund af denne udarbejdes en fornyelsesplan, som prioriterer tiltag og indsatser. De enkelte ledningsstræk prissættes ud fra et overordnet budget. Budgetpriserne kan bruges til den langsigtede planlægning af investeringer i problemfrie afløbsinstallationer.

Fornyelse

Planen er på plads, og arbejdet kan gå i gang i henhold til de aftalte terminer. Det kan enten være med Aarsleff Strømpeforing eller med traditionelle anlægsmetoder. I denne fase er fokus på optimering af kloaksystemet, så det matcher den fremadrettede brug. Derudover er det her, at projektet designes og optimeres, så der opnås besparelser og mest kloakrenovering for pengene. Projektlederen fra Aarsleff sikrer en løbende kvalitetssikring og dokumentation, sørger for, at tegninger opdateres efter fornyelsen, og at hvert delprojekt dokumenteres med tv-inspektion.

Fordele ved en Aarsleff-fornyelsesplan

Faktabaseret viden om kloakkens tilstand
En Aarsleff-fornyelsesplan giver dig et komplet overblik over kloaksystemets tilstand og afslører de kritiske punkter i kloaksystemet. På den måde kan du forebygge kloaknedbrud og undgå følgeomkostninger fra oversvømmelser og utætte rør, som kan forårsage betydelige skader på bygninger, driftsstop og gener for bygningens brugere.

Optimering og tryghed
Kloakfornyelse kan være en dyr post. Med en Aarsleff-fornyelsesplan prioriteres opgaverne, og ressourcerne optimeres. Planen skaber overblik og kan anvendes som dokumentation over for diverse interessenter.

planlægning af cipp installation

Derfor skal du vælge vores tilstandsvurdering

Aarsleff kvalitetssikrer i alle led og anvender en fælles digital registrering. Vi arbejder under DTVK-kontrolordningen for tv-inspektion og No-Dig-Kontrolordningen for ledningsrenovering under Dansk Byggeri. Derudover er vi ISO-certificerede inden for salg og projektledelse, arbejdsmiljøcertificerede, og vores materialer til strømpeforingen bliver løbende testet på vores laboratorie- og prøvningsfaciliteter i Aarhus. Alt sammen er en væsentlig del af vores kontinuerlige kvalitetssikring.

tilstandsvurdering