Fleksibilitet handler om, at I ikke opdager, at vi arbejder.

I industrivirksomheder bliver ledningssystemet udsat for påvirkninger af ganske særlig karakter. Flere industrivirksomheder vælger derfor at forny og dermed optimere deres ledningssystemer til gavn for både miljøet og økonomien.
Vi har erfaring med fornyelse af ledningssystemer i industrivirksomheder, og kender betydningen af at minimere generne for såvel logistik som produktion. Vi anvender den nyeste teknologi inden for opgravningsfri fornyelse og kan derfor gennemføre komplekse fornyelsesprojekter uden væsentlige driftsforstyrrelser.

Kunderne udtaler…

”Flere af vores procesledninger på brygsiden udsættes for store temperaturudsving og afvander i et aggressivt miljø. En tv-inspektion påviste fare for brud. Sammen med Aarsleff valgte vi at renovere med en strømpeforing, der blev tilpasset miljøet. Alt foregik samtidig med vores produktion.

01
01

Miljøforhold

Står din virksomhed over for at skulle miljøgodkendes, kan en Aarsleff-fornyelsesplan baseret på udført tv-inspektion være en stor hjælp. Det, at man som industrivirksomhed kan fremvise en rapport baseret på faktisk viden om kloaksystemets tilstand og en handlingsplan for eventuelle tiltag, betragtes som et proaktivt tiltag på området.

Fleksible arbejdstider

Vi indleder altid et fornyelsesprojekt i en industrivirksomhed i tæt dialog med virksomheden. Det er vigtigt, at vores medarbejdere får indsigt i eksempelvis produktions- og logistikforhold, således at vi kan vælge de fornyelsesmetoder, som giver færrest driftsforstyrrelser. Fleksibilitet er et nøgleord, og derfor arbejder vi ofte om natten eller i weekenderne.

En god investering

Som certificeret udbyder kan vi garantere, at strømpeforingen holder i op til 100 år. Renoveringen svarer til at få nye rør installeret i de eksisterende rør, og du undgår alle de omkostninger, som er forbundet med opgravning, nedbrydning og reetablering, hvilket ofte resulterer i en stor besparelse.

Risikovurdering af kloak

Udfyld nedenstående spørgsmål og få svar med det samme

Hvad er alderen på kloaksystemet/rørene i din bygning?
Har du oplevet gener som fx lugt fra kloakken, rotter, oversvømmelse, tilstoppet kloak?
Er der synlige skader på rørføring, fx rust, tilstopninger og/eller vandskader?
Udleder din virksomhed eller institution procesvand eller særlige kemikalier i spildevandet?

Udfyld spørgsmålene og få et svar