D. 09 november 2018

LED-teknologi muliggør kloakrenoveringer på demensplejehjem uden genhusning

Line Bressum

Line Bressum

Projektleder

På Rosengården plejecenter, hvor en stor del af beboerne er demente borgere, har man investeret i en fornyelse af kloakkerne med strømpeforingsteknologi i stedet for udskiftning, så man undgår opgravning og derved store gener for beboere og personale.

Det er entreprenøren Per Aarsleffs patenterede LED-teknologi, hvor strømpeforingerne hærdes med LED-lys i stedet for damp, der har spillet en central rolle i bestræbelserne på at give de mest følsomme beboere en så normal hverdag som muligt i forbindelse med renoveringen.

– Når vi udfører strømpeforinger på f.eks. et plejecenter som Rosengården, hvor det er vigtigt, at arbejdet foregår så smidigt og så stille som muligt, så rykker vi ind med LED-lys. I forhold til eksempelvis hærdning via varme eller damp, så er hærdning med LED en hurtigere løsning, den fylder mindre og giver minimale gener – og så slipper beboere og ansatte samtidig for damp og lugtgener, forklarer Henrik Kjær, salgsleder hos Per Aarsleff A/S.

Og ifølge daglig leder af demensafsnittet på Rosengården, Gitte Povlsen, så har hensynet til beboerne samt den gode daglige dialog og planlægning, givet et smidigt forløb for både personale og beboere. Derfor har det kun været nødvendigt at indkalde ekstra personale på udvalgte dage.

– Udover at demente reflektorisk ikke reagerer på samme måde som andre – f.eks. hvis et underlag er anderledes end det plejer, så reagerer de også mentalt, når hverdagen er ustruktureret. Eksempelvis hvis der er fremmede personer som larmer, kan de reagere kraftigt og finde på at slå, sparke eller helt gå deres vej. Derfor er det vigtigt med så normale tilstande som muligt, siger Gitte Povlsen.

diskret kloakrenovering på plejehjem

Undgår rotter og sammenfaldne ledninger
Rosengården er opdelt med demensboliger, plejeboliger og et bofællesskab, i alt 64 boliger. Den ældste del af plejecentret Rosengården er fra 1870, og det vil sige at kloaknettet langt de fleste steder er saneringsmodent. Samtidig findes der ingen tegninger over kloakinstallationer. Især på demensafdelingerne er det vigtigt, at kloakkerne fungerer optimalt, fordi beboerne ikke helt er klar over, hvad der hører hjemme i et toilet. Derfor stopper de ofte til, når utilsigtede fremmedlegemer skylles ud i toilettet. Nogle af afløbene ligger i fire meters dybde uden særlig meget fald. Kombineret med, at friktionen på de gamle kloakrør er meget høj på grund af slitage, udgør en stor risiko for tilstopning.

– Det har været en bevidst strategi at udføre kloakrenovering med strømpeforinger inden kloaknettet nogle steder ville falde sammen under os. Det ville gøre det markant dyrere og betyde meget større gener for beboere og ansatte, herunder sandsynligvis genhusning, hvis det hele skulle graves op, forklarer Valentin Havbo, der er teknisk serviceleder på Plejecenter Rosengården.

I forbindelse med kloakfornyelsen har Aarsleff samtidig kortlagt kloaknettet, så Plejecenter Rosengården nu er klar til en kommende separatkloakering.

Op til 100 års levetid
En Aarsleff strømpeforing er en polyesterforing, der krænges ind i eksisterende, nedslidte kloakrør og efter hærdning danner den et rør inde i det eksisterende kloakrør.

– Renovering med strømpeforing svarer til at få nye rør installeret i de eksisterende rør, og som bygherre undgår man alle de omkostninger, der er forbundet med opgravning, nedbrydning og reetablering, hvilket ofte resulterer i en markant besparelse, forklarer projektleder Line Bressum fra Aarsleff.

Strømpeforingerne fra Aarsleff er testet hos Teknologisk Institut og har en forventet levetid på op til 100 år.