Beboerne skal nærmest ikke mærke, at vi er der

Vi har specialiseret os i at håndtere kloakrenovering i ejendomme til beboelse. Der er nogle unikke udfordringer ved at forny faldstammer og kloaksystemer i større etageejendomme, og derfor er det vigtigt med en erfaren og professionel leverandør. Vi kan levere en kvalitetsløsning med lang holdbarhed, og renoveringen foregår med få gener for ejendommens beboere.

Aarsleff tilbyder både renovering med strømpeforing og levetidsforlængelse med coating af renoveringsmodne faldstammer.

Hvad enten I er til strømpeforings løsningen der lever i 100 år eller I er til det billigere alternativ til levetidsforlængelse med coating, så kan vi guide jer til den bedste renovering.

Kunderne udtaler…

”Aarsleff Rørteknik har fornyet afløbssystemer med strømpeforingsmetoden. Bebyggelsen består af 330 boliger fordelt på tre 14-etagershøjhuse bygget mellem 1960 og 1965. Før renoveringen oplevede vi løbende udfordringer med defekte og utætte faldstammer, hvilket gav en del følgeskader og omkostninger.

Strømpeforingsmetoden har vist sig at være den optimale løsning for vores bebyggelse. Løsningen er hurtig og effektiv, og vores beboere har haft minimale gener, fordi vi undgik nedbrydning af vægge, installationer, installationsskakte m.m.”

”Vores boligmasse holdes løbende ved lige. Her er Aarsleff til stor hjælp med at få klarlagt behovet på vores kloaksystem. Dette giver os et godt grundlag for at vurdere det samlede økonomiske behov fremadrettet.”

”Et særlig vigtigt succeskriterium i gennemførelsen har været hensynet og den løbende information til beboerne i berørte afdelinger samt så få gener som muligt. Vi oplever, at Per Aarsleff A/S har været i stand til at løfte opgaven på et niveau, vi sjældent ser, og der har kun været positive tilbagemeldinger fra vores lejere.

01
03

Faldstammerisikovurdering

Udfyld nedenstående spørgsmål og få svar med det samme

Hvad er alderen for faldstammerne i din bygning?
Er der observeret rustfarvede løbere eller rustknopper på faldstammerne?
Stopper afløbet eller faldstammen til?
Er der lugtgener fra afløbssystemet?

Udfyld spørgsmålene og få et svar

VI TILBYDER NU COATING AF FALDSTAMMER

Læs mere om hvad vi tilbyder indenfor faldstammefornyelse med coating.