D. 01 maj 2022

Overblik over kloaknettet

Rotteproblemer, udsivning af forurenet spildevand, fugt i bygninger
– dårligt vedligeholdte kloaksystemer er en dyr udfordring for landets boligforeninger, andelsforeninger og ejerforeninger. Men i takt med stigende krav til dokumentation og langsigtet planlægning af investeringerne under jorden undgår foreningerne dyre skader og kollaps af kloakkerne. Derved er de i fremtiden sikret både en økonomisk og en miljømæssig gevinst.

Sådan lyder den kontante melding fra entreprenøren Per Aarsleff A/S, der
bl.a. har specialiseret sig i at hjælpe foreninger og virksomheder med at udarbejde drift- og vedligeholdelsesplaner for kloaknettet. Her peger regionschef hos Aarsleff Rørteknik, Peter Kim Pedersen, på, at vedligeholdelsesplaner sikrer, at kloakledningerne ikke lige pludselig kollapser, så der skal graves op og lægges nye. Det sparer hvert år boligforeninger for
store millionbeløb.

”Det er jo ingen hemmelighed, at der er et stort efterslæb, og at kloakkerne under mange boligblokke er i meget dårlig stand. Derfor er der i de her år stigende efterspørgsel efter planer for drift- og vedligeholdelse, hvor vi deler kloakrørene ind i et funktionsindeks, så man har overblik over, hvornår de forskellige dele af kloaksystemet skal renoveres”, forklarer han.

Drift- og vedligeholdelsesplanerne udarbejdes på baggrund af en TV-inspektion. Efterfølgende deles kloakrørene op i et skadesindeks alt efter, hvilken stand de er i. På den måde er der faktuel klarhed over, hvilke dele af kloaksystemet, der skal renoveres øjeblikkeligt, og hvilke rør der eksempelvis godt kan vente 5, 10 eller 30 år.

”Derved har boligforeninger også et billede af, hvad renoveringsbehovet for de kommende år kan beløbe sig til. Samtidig er de dyre akutte skader på driftsbudgettet elimineret, og derved har de også et langt bedre overblik over økonomien i fremtiden”, siger Peter Kim Pedersen.

Han pointerer, at præcise TV-inspektioner er hel essentielt for det videre forløb med renoveringen af kloakkerne. Derfor er det også afgørende, at der benyttes professionelle og uddannede TV-operatører, der arbejder efter ensartede og kontrollerede standarder. I Danmark er det medlemmer af TV-inspektionsgruppen, der er forankret i DI Byggeri, og som udfører TV-inspektion på baggrund af standarder og krav fastsat af Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning – DTVK.

”Hos Aarsleff har vi udviklet det, vi kalder Aarsleff Digital Afløbs Platform (ADAP), der sikrer boligforeninger overblikket over drift- og vedligeholdelsesplaner, økonomi, tegninger og TV-data for kloaksystemet. Det er et værktøj, der samtidig sikrer en hurtig og præcis rapportering til f.eks. myndigheder, driftspersonale m.fl.”, forklarer Peter Kim Pedersen.

Renovering uden opgravning og 100 års levetid
Når man at opdage skaderne inden kloakkerne falder helt sammen, så udfører
Aarsleff Rørteknik typisk renoveringen af kloaknettet med strømpeforinger,
hvor en polyesterforing krænges ind i eksisterende nedslidte rør. Efter hærdning dannes et rør inde i selve røret.

”Med vores strømpeforinger, der har en forventet levetid på op til 100 år, sparer boligforeninger tid og omkostninger i forhold til f.eks. udskiftning af gamle kloakrør, herunder opgravning af asfalterede eller flisebelagte områder. Det er her, der ligger kæmpe besparelser”, forklarer Peter Kim Pedersen.

Henrik Tesgaard

Henrik Tesgaard

Regionschef