Certificeringer

Din garanti for kvalitet og sikkerhed

Kvalitetscertificering

For Aarsleff er det afgørende, at vi kan levere en konsistent og ensartet kvalitet. Derfor er vi kvalitetscertificeret efter DS/EN ISO 9001:2015, og er testet i hht. til DS/EN1610 + DS/EN105, der begge er relevante for renovering af faldstammer. Hvert af vores forretningsområder har tilknyttet kvalitets- og miljøfunktioner, som systematisk overvåger, at de vedtagne mål og procedurer for kvalitet og miljø efterleves – både på tværs af organisationen og helt ud i de enkelte projekter.