Certificeringer - din garanti for kvalitet og sikkerhed

TV-inspektion: DTVK-certificering

Aarsleff Rørteknik er medlem af DTVK (Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning). Vi råder over de nyeste digitale tv-inspektionsanlæg på markedet, hvilket sikrer dig et slutprodukt af høj kvalitet.

Læs mere

Kontrolordning for ledningsrenovering

Vi er medlem af Kontrolordningen for ledningsrenovering. Det betyder, at Aarsleff Strømpeforing opfylder kravene til deklaration, kontrol af både korttids- og langtidsegenskaber og løbende test af installationer.

Læs mere

Vi holder, hvad vi lover

Vores materialer og metoder er testet og dokumenteret af Teknologisk Institut, se testresultaterne her:

Arbejdsmiljøcertificering

Vi er en arbejdsmiljøcertificeret virksomhed (Arbejdsmiljøcertificering DS/OHSAS 18001 samt Arbejdstilsynets Bekendtgørelse 87:2005), som sætter arbejdsmiljø, trivsel og livslang udvikling i højsædet. Det gælder for medarbejdere på alle niveauer i organisationen. I Aarsleff forpligter vi os til at overholde gældende love og sikkerhedskrav, ligesom vi tænker arbejdsmiljømæssige aspekter ind i alle processer og projekter – fra planlægning til udførelse.

Kvalitetscertificering

For Aarsleff er det afgørende, at vi kan levere en konsistent og ensartet kvalitet. Derfor er vi kvalitetscertificeret i forhold til DS/EN ISO 9001 og EN 1610 + EN 1055 (de 2 sidstnævnte er relevante for renovering af faldstammer). Hvert af vores forretningsområder har tilknyttet kvalitets- og miljøfunktioner, som systematisk overvåger, at de vedtagne mål og procedurer for kvalitet og miljø efterleves – både på tværs af organisationen og helt ud i de enkelte projekter.

Top