Produkter og metoder

Vi er det sikre valg

Vores filosofi er altid at være det sikre valg for kunden. Som leverandør af materialer og som entreprenør. Vi forlader aldrig før jobbet er udført, og kunden er tilfreds. Vi tilbyder en komplet produktportefølje, der kan anvendes på alle typer rørsystemer, fra omfattende kloakker til enkle skorstene og under tryk eller ekstremt lange rør.

Vores No-Dig-løsninger kan skræddersys til rør i alle dimensioner og de kan fornyes i en enkelt arbejdsgang. Til meget store rørdimensioner tilbyder vi også GRP-løsninger, og til kompakte arbejdssteder med små dimensioner tilbyder vi en unik LED hærdningsløsning.

Dampinstallation

Fabrikation
Aarsleffs filtstrømpeforing består af flere lag polyester nålefilt med en coating, der kan tåle høje temperaturer. Strømpen fremstilles til den enkelte installation på vores ISO-certificerede fabrik.
Vores filtstrømpe består af:

  • Et statisk bærende laminat, som består af filtlag, der er imprægneret med syntetisk harpiks
  • En indvendig coating, som er en integreret komponent i strømpeforingen, og som består af termoplast af typen propylen (PP).

Filtlaminatet er opbygget af 1-7 lag, som er syet sammen. For at sikre et ensartet laminat forskydes syningen mellem de enkelte lag. Det yderste lag er coated med polypropylen (PP).

Det yderste lag bliver den nye inderside af ledningsvæggen.

Installation
Før installation, indfører vi en tynd preliner i plastik for at undgå, at vand trænger ind i laminatet under installationen.
Først rulles filtstrømpeforingen op inden i en trykkugle. Strømpeforingen krænges fra trykkuglen ind i den eksisterende ledning ved hjælp af trykluft. Når strømpeforingen er på plads, hærdes den ved hjælp af damp.

Strømpeforing kan også udføres som endeløs strømpeforing. Det betyder, at der kun er adgang fra den ene ende af ledningsstrækket. I dette tilfælde krænges en kalibreringsslange ind i filtstrømpeforingen til hærdning med dampcirkulation.

Installationstid
Installation i ledningsdimensioner på Ø200-300mm tager typisk 2-5 timer. Der kan normalt udføres 2-3 installationer pr. dag. Installationstiden afhænger i nogen grad af ledningslængden.

UV-installation

Fabrikation
Glasfiberstrømpe fremstilles til den enkelte installation på vores ISO-certificerede fabrik.

En glasfiberstrømpe består af:

  • En inderfolie, der fungerer som barriere under installationen. (Trækkes ud efter hærdning.)
  • Et statisk bærende laminat af glasfiber og polyesterharpiks med fotoinitiatorer til hærdningsprocessen med UV-lys.
  • En yderfolie, som beskytter strømpen mod UV-lys, hvilket forhindrer, at hærdningsprocessen begynder under opbevaring og itrækning. Ligeledes beskytter yderfolien strømpen mod grundvand og/eller mekanisk beskadigelse under itrækning.

Glasfiberstrømpen består af flere vævede glaslag.

En glasfiberstrømpe har gode mekaniske egenskaber. Aarsleffs glasfiberstrømpeforing er DIBt-godkendt.

Installation
Itrækning af strømpeforingen sker på en glidefolie, som anvendes dels for at sikre, at strømpeforingen ikke tager skade ved itrækning over revner/brud, korrosion m.v., og dels for at nedsætte friktionen.
Strømpeforingen trækkes ind ved hjælp af et trækspil og udvides til det eksisterende rør ved hjælp af lufttryk. Når strømpeforingen er udvidet, trækkes et lystog gennem strømpeforingen. Et kamera, der er monteret på lystoget, viser, at strømpeforingen er korrekt placeret. Hærdning finder sted ved tilbagetrækning, når lamperne er tændt, og lystoget passerer gennem ledningsstrækket.

Installationstid
Alt efter ledningsdimension og længde udføres der 1-3 installationer pr. dag. Hærdningstiden er direkte afhængig af ledningslængden.

Vand-installation

Fabrikation
Aarsleffs filtstrømpeforing består af flere lag polyester nålefilt med en coating, der kan tåle høje temperaturer. Strømpen fremstilles til den enkelte installation på vores ISO-certificerede fabrik.

Vores filtstrømpe består af:

  • Et statisk bærende laminat, som består af filtlag, der er imprægneret med syntetisk harpiks
  • En indvendig coating, som er en integreret komponent i strømpeforingen, og som består af termoplast af typen propylen (PP).

Filtlaminatet er opbygget af 1-7 lag, som er syet sammen. For at sikre et ensartet laminat forskydes syningen mellem de enkelte lag. Det yderste lag er coated med polypropylen (PP).

Det yderste lag bliver den nye inderside af ledningsvæggen.

Installation
Før installation, indfører vi en tynd preliner i plastik for at undgå, at vand trænger ind i laminatet under installationen.
Installationen udføres ved at krænge strømpeforingen ind i ledningen ved hjælp af vand. Vægten af vandet vil fra et stillads tvinge strømpeforingen ind i den eksisterende ledning.

Hærdning finder sted ved opvarmning og recirkulation af vand indeni ledningen. Ved brug af installation med vand er det muligt at forny flere hundrede meter ledning i én installation. Aarsleffs filtstrømpeforing med vand kan også bruges til dykkerledninger under floder.

Installationstid
Denne metode bruges typisk til store ledningsdimensioner. Der kan normalt udføres op til 3 installationer pr. uge. Installationstiden afhænger i nogen grad af ledningslængden.

LED installation

Fabrikation
Aarsleffs filtstrømpeforing består af flere lag polyester nålefilt med en coating, der kan tåle høje temperaturer. Strømpen fremstilles til den enkelte installation på vores ISO-certificerede fabrik.

Vores filtstrømpe består af:

  • Et statisk bærende laminat, som består af filtlag, der er imprægneret med syntetisk harpiks
  • En indvendig coating, som er en integreret komponent i strømpeforingen, og som består af termoplast af typen propylen (PP).

Filtlaminatet er opbygget af 1-2 lag, som syes sammen. Det yderste lag bliver den nye inderside af ledningsvæggen.

Installation
Strømpeforingen installeres i kloakledningen mellem to brønde eller som endeløst skud, hvor der ikke er en slutbrønd. Forud for installationen skal ledningen være spulet og tv-inspiceret. Når strømpeforingen er installeret i kloakledningen, hærdes strømpen ved hjælp af LED-lys.

Udstyret er kompakt, så vi kan udføre strømpeforinger, hvor der er begrænset adgang til kloakledningen.

Installationstid
Alt efter ledningsdimension og længde udføres der 8-12 installationer pr. dag. Hærdningstiden er direkte afhængig af ledningslængden.