D. 16 marts 2022

I Viborg ser de lyset i LAR

Boligejere i Viborg har de senere år kunnet håndtere stigende mængder regnvand ved nedsivning i haven i stedet for at lede det ud i det fælles kloaksystem. LAR giver boligejere økonomiske fordele, og forsyningen sparer millioner ved at strømpefore

Med de stigende og kraftigere regnmængder i Danmark er de eksisterende rørdimensioner af ledningsnettet typisk for små, og derfor ser flere og flere forsyningsselskaber fordelene ved systematisk at tilbyde private boligejere at håndtere regnvandet på deres egen grund til gengæld for en delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget.

Lokale nedsivningsløsninger – for eksempel regnbede – giver først og fremmest mening i områder, hvor de rette jordbundsforhold er til stede. Dét er de i boligområdet Hald Ege i Viborg, og det er endt med en tilslutning på hele 80 % blandt boligejerne.

Nu er Energi Viborg Vand i gang med 2. etape i et nærliggende parcelhusområde, hvor ejerne p.t. er i fuld gang med at etablere regnvandsløsninger, og hvor kloakkerne efterfølgende skal strømpefores.

Både grønnere og billigere løsning
– Vi er nødt til at tænke alternativt og investere pengene bedre og anderledes. I dag bliver boligejernes spildevand og regnvand pumpet ud til rensningsanlægget i fælles kloakledninger. Presset på kloakkerne skal mindskes – enten via separatkloakering eller via LAR. Med lokal nedsivning på private parceller får vi bæredygtige, grønne løsninger, så vandet pludselig bliver en ressource i stedet for et problem, forklarer Pia Mandrup, der er civilingeniør Energi Viborg Vand.

Separatkloakering er ofte en dyrere løsning for både boligejere og forsyningsselskaberne. Det kræver nemlig opgravning af de eksisterende kloakledninger og etablering af to nye ledninger til henholdsvis spildevand og regnvand.

I Viborg skal en gennemsnitlig parcelhusejer af med mellem 30-50.000 kr. til etablering af to nye kloakrør. Men i første etape af projektet i Hald Ege i Viborg fik boligejerne tilbagebetalt ca. 25.000 kr. af tilslutningsbidraget ved etableringen af de private nedsivningsløsninger.

– Samtidig sparede vi hos Energi Viborg Vand og dermed også vores vandkunder ca. to millioner kroner, fordi det gav mulighed for at strømpefore den eksisterende ledning i stedet for at grave op og lægge to nye rør ude under villavejene, fortæller Pia Mandrup.

Klar tendens mod LAR-løsninger
Energi Viborg Vand har via en partneringaftale allieret sig med entreprenøren Per Aarsleff, der bl.a. har specialiseret sig i opgravningsfri fornyelse via såkaldte strømpeforinger.

– Det er jo ingen hemmelighed, at mange forsyninger står med et nedslidt kloaknet, og derfor er nødsaget til at foretage store investeringer i renovering af ledningsnettet de kommende årtier. Derfor ser vi også i øjeblikket, at flere forsyningsselskaber arbejder seriøst med at tilbyde private grundejere LAR-løsninger, netop fordi det er en markant billigere løsning for alle parter og ovenikøbet langt mere bæredygtigt, siger Erland Gai hos Aarsleff Rørteknik.

Erland Gai

Erland Gai

Kundeansvarlig