D. 09 oktober 2018

Semiseparering vinder indpas ved klimasikring hos både private og forsyninger

Semiseparering er en løsning, der i øjeblikket vinder stort indpas hos både kommuner, forsyninger og boligselskaber, fordi det er en økonomisk fordelagtig løsning, der samtidig giver minimale gener for borgere og beboere, lyder det fra bl.a. entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S og det rådgivende ingeniørfirma INGENIØR´NE i Esbjerg.

– Hos B32 har semiseparering vist sig som den optimale løsning. Ved at strømpefore fællesledningen og separere den til spildevand, minimerer vi omkostningerne og vi har stadig sikkerheden fra den oprindelige tilslutning fra boligerne, så man afvander alle ejendomme med den nye strømpeforede spildevandsledning, forklarer ingeniør Christian Bjerre fra firmaet INGENIØR´NE, der er rådgiver på projektet.

Og det er en metode, der gennem de senere år er blevet meget populær. Ved at forny den tidligere fællesledning og lægge ny regnvandsledning, bliver der sparet en masse gravearbejde – både fordi fællesledningen ikke skal graves op, men også fordi den nye regnvandsledning kan etableres i minimal lægningsdybde.

– Vi anbefaler flere og flere bygherrer semiseparering. Det er fremtidssikret, effektiv løsning der samtidig påvirker beboerne minimalt. Vi undersøger selvfølgelig først om jorden er nedsivningsegnet. Er den det, så er det også en mulighed at lave en lokal afledning af regnvand – det man populært kalder LAR. Det kan også være en effektiv løsning, forklarer Christian Bjerre.

Det er de to entreprenørfirmaer Per Aarsleff A/S og Mads Vejrup A/S fra Skærbæk, der i et tæt partnerskab har udført semisepareringen hos B32. Mads Vejrup har stået for etablering af den nye regnvandsledning, mens Aarsleff, der er førende inden for strømpeforinger i Danmark, har fornyet den separate spildevandsledning.

– I takt med at kommunerne separatkloakerer og påbyder de private grundejere at dele deres kloakledninger op i to separate rør, så oplever vi, at semiseparering bliver mere og mere efterspurgt. Ved at strømpefore spildevandsledningen får de i løbet af meget kort tid, og for få midler to helt nye rør og en fremtidssikret løsning, forklarer Henrik Kjær, salgsleder hos Per Aarsleff.

Forbedret miljø og driftssikkerhed

En strømpeforing er en polyesterforing, der krænges ind i eksisterende, nedslidte kloakrør og efter hærdning danner den et rør inde i det eksisterende kloakrør. Renoveringen svarer til at få nye rør installeret i de eksisterende rør, og som bygherre undgår man alle de omkostninger, der er forbundet med opgravning, ophugning af gulve samt reetablering, hvilket ofte resulterer i en markant besparelse.

En Aarsleff Strømpeforing er testet hos Teknologisk Institut og har en forventet levetid på op til 100 år.

Men det er ikke kun hos private og boligselskaber semiseparering er en populær løsning. Også spildevandsselskaberne har i de senere år benyttet sig af metoden, bl.a. Fredericia Spildevand og Energi A/S er nogle af dem der er langt fremme.

Med indførelsen af den nye vandsektorlov i 2016, blev spildevandsselskaberne pålagt en række krav om effektiv drift og omkostningseffektive investeringer. Det har bl.a. øget deres fokus på genanvendelse og levetidsforlængelse af eksisterende systemer, når de skal forny kloakkerne.

– En fælles kloakledning etableret i 70’erne har typisk en restlevetid på mellem 5-20 år, men med strømpeforingen opnås en forventet levetid på 100 år. Det giver en optimal udnyttelse af det eksisterende kloaksystem, forklarer Henrik Kjær.

Med semisepareringsmetoden følger, udover en økonomisk optimal løsning, også forbedringer i miljø og driftssikkerhed, bl.a. fordi der opnås en reduktion i såvel antallet af oversvømmelser på terræn såvel som i antal oversvømmede kældre.