Renovering af afløbssystem i 17 etagers boligblok

Grøfthøjparken, Aarhus

Ejerforeningen Grøfthøjparken 159-163 havde de seneste år haft en vished om, at deres faldstammer var udtjente, og at der dermed var behov for at gennemføre en fornyelse af afløbssystemet. For at undgå nedbrud af vægge og gulve samt genhusning af beboerne i løbet af renoveringen valgte ejerforeningen af få renoveret afløbssystemet med Aarsleff Strømpeforing, en nænsom renoveringsmetode, der kan udføres med minimale gener for beboeren og dermed uden genhusning. Med vores strømpeforing af afløbssystemet har beboerne i Grøfthøjparken nu et driftssikkert afløbssystem i mange år.

Faldstammer med udfordrende placering
På grund af en udluftningsfaldstamme placeret bag den primære faldstamme måtte vi, for at kunne renovere afløbssystemet, skaffe os adgang til faldstammerne via et indbygningsskab i hver af lejlighedernes soveværelse. Skabene blev afslutningsvis reetableret med ny bagbeklædning og inspektionslem, så en fremtidig servicering af vand- og afløbsinstallationer nu er mulig.

Kortere udførelsesperiode
Projektet forløb som planlagt, dog med en reduceret udførelsestidsplan i forhold til først udmeldt. Dette kunne blandt andet lade sig gøre på grund af ekstra tilført mandskab, men også effektiviseringer af egne processer i løbet af udførelsesfasen.
Den kortere udførelsesperiode var til stor glæde for bygningens beboere, som dermed var mindre berørt af arbejderne end forventet.

Data
Strømpeforing af hele afløbssystemet i 17-etagers boligblok med 255 lejligheder inklusive ledninger under kældergulve, faldstammer, afgreninger til køkkenvaske, toiletter og gulvafløb.

Specialister i rørrenovering Aarsleff Rørteknik har markedets mest effektive og miljøansvarlige løsninger til opgravningsfri ledningsfornyelse – og vi vælger altid den bedst egnede løsning til opgaven. Vi har fokus på innovation og CO2-besparelsespotentialer inden for både materialer, metoder, processer og udstyr – både vi og vores kunder lægger vægt på, at miljøbelastningen reduceres. Vi er markedsledende i Danmark, og vi renoverer både ventilationskanaler, brønde, faldstammer med tilhørende afgreninger til køkken og toilet samt kloakledninger.