D. 16 maj 2019

Forstærkede strømpeforinger for-hindrer underminering når Odense Letbane krydser Albani Broen

Anders Brændholt Rasmussen

Anders Brændholt Rasmussen

Salgsingeniør

Fornyelsen er et led i Vandcenter Syds krav om, at alle ledninger, der krydser eller ligger tæt ved letbanen, lever op til hårde krav om holdbarhed og kvalitet. Samtidig kan arbejdet klares på en dag i modsætning til mange ugers arbejde, hvis der skulle graves op og de gamle rør skulle udskiftes.

Strømpeforingen etableres i det fredede parkanlæg Eventyrhaven i Odense centrum og krydser bl.a. Albani Broen. Strømpeforingen sikrer bl.a., at alle samlinger i den gamle kloakledning forstærkes og tætnes, således der ikke kan opstå underminering. Strømpeforingen er 195 meter lang og har en diameter på Ø1450 mm.

– Forstærkninger af samlingerne i den gamle hovedledning er en del af strømpeforingsteknikken og helt essentielt, når vi som her i Odense krydser under en bro, hvor bl.a. en tung letbane skal passere, forklarer Martin Jensen, projektleder hos Aarsleff Rørteknik, der udfører strømpeforinger i forbindelse med etablering af Odense Letbane.

Denne ekstra forstærkning betyder ifølge Martin Jensen, at man er 100 procent sikker på, der ikke kan sive vand og jord ind i kloakken og dermed underminere jorden, så der er fare for at broen kan skride.

Strømpeforingens tykkelse er dimensioneret efter grundvandsbelastningen, jordbelastningen og den trafikale belastning, herunder belastning fra Letbanen. Strømpeforingen har en forventet levetid på 100 år.

Hos Vandcenter Syd følger man en klar strategi for fornyelsen af kloakkerne under og tæt ved den nye letbane. De steder hvor ledninger har rigeligt kapacitet til at transportere fremtidens regnvand og spildevand, her strømpeforer man systemet for at kunne leve op til levetidsgarantien.

– Strømpeforingsteknikken viser virkelig sit værd i forbindelse med Albani Broen. Det ville jo have store konsekvenser, både trafikalt og økonomisk, hvis vi skulle grave op og udskifte den gamle hovedledning under og ved broen, herunder understøttelse af broen. Jeg er ikke sikker på vi ville få tilladelse til det, siger ingeniør og projektleder Kim Tolstrup Jensen fra forsyningsselskabet Vandcenter Syd.

Minimale gener ved hærdning med UV-Lys
Det er Aarsleff Rørteknik, der står for fornyelsen af hovedledningen ved Eventyrhaven. Arbejdet foretages med begrænset adgang i forhold til udførelsen, fordi det foretages ret op ad Odenses største byggeplads TBT samt fredede bygninger som bl.a. Odenses Adelige Jomfrukloster, hvilket kræver udførelse med ekstra forsigtighed og forholdsregler i forbindelse med udførelsen.
Samtidig er Eventyrhaven her i forårsmånederne et af de mest populære steder at opholde sig for forårskåde odenseanere, derfor har Aarsleff Rørteknik valgt at bruge en Glasfiber strømpe, der kan hærdes med UV-lys.

– Når vi installerer Glasfiber strømper har vi mulighed for at hærde med UV-lys. I forhold til denne opgave i Eventyrhaven er det den mest fordelagtige metode, bl.a. fordi installationsanlæggene fylder mindre, siger Martin Jensen.

En Aarsleff strømpeforing er en polyesterforing, der krænges ind i eksisterende, nedslidte kloakrør og efter hærdning danner den et rør inde i det eksisterende kloakrør.

Strømpeforingerne fra Aarsleff er testet hos Teknologisk Institut og har en forventet levetid på op til 100 år.