Ventilationskanaler og aftrækskanaler

Tætning giver besparelser

Mange ventilationskanaler bliver med tiden utætte. Det medfører nedsat funktion og øgede omkostninger til strøm og vedligeholdelse. Derudover resulterer det i lugtgener og dårligt indeklima og udgør således et stort problem for beboere og brugere. Der er ofte store økonomiske omkostninger forbundet med at fjerne eksempelvis gamle eternitkanaler på en forsvarlig miljømæssig måde. Aarsleff Rørteknik strømpeforer ventilationssystemer, så de igen bliver tætte og funktionsdygtige.

FIND DIN KONTAKTPERSON

Vi er altid klar til at hjælpe dig.

Metode

Vi installerer en strømpeforing i den eksisterende ventilations- eller aftrækskanal – uanset om kanalen er rund eller firkantet. Vi har kun brug for adgang til start- og slutpunkt og krænger dernæst en polyesterstrømpe ind i den utætte kanal. Strømpen, som hærder på ganske kort tid, ligger som en ny foring i den gamle ventilationskanal og har en forventet levetid på 100 år.

Fordele ved tætning af kanaler

Et sundt indeklima

Der er fokus på energioptimering og indeklima. Sygehuse, etageejendomme, skoler og industrivirksomheder – alle ønsker at nedbringe energiforbruget og samtidig bevare et sundt indeklima. En måde at energioptimere på er at udskifte utidssvarende ventilationsanlæg og etablere nye ventilationskanaler og/eller renovere de eksisterende.

Derfor skal du vælge vores ventilationsrenovering

Minimale gener

Vores metoder betyder, at det i langt de fleste tilfælde ikke er nødvendigt at nedbryde eksempelvis vægge for at forny ventilationskanaler og -skorstene. Det betyder også, at vi kan gennemføre selv omfattende fornyelsesprojekter uden væsentlige gener for beboere og brugere.

Mindre energiforbrug og bedre indeklima

Et nyt ventilationssystem er en større investering. Aarsleff Rørteknik vil gerne bidrage med erfaring allerede i projekteringsfasen, for som oftest kan de gamle kanaler renoveres og bruges på ny. Det er billigere at renovere en kanal end at etablere en ny, og investeringen er tjent hjem i løbet af 3-7 år. Det er hurtigere og tilmed forbundet med betragtelige økonomiske besparelser. Samtidig sikrer renoveringen, at udbyttet af et nyt ventilationssystem bliver optimalt og uden unødigt energiforbrug på grund af utætte rør, som trækker falsk luft ind.

Ingen sundhedsmæssige problemer

En rapport fra december 2013 udført af DHI, som er en uafhængig international rådgivnings- og forskningsorganisation, fastslår, at vores strømpeforing kan anvendes til indblæsningsluft. Rapporten er udført på baggrund af analysedata foretaget i et renoveret ventilationsrør og en sundhedsmæssig screening af de relevante stoffer, der afdamper fra materialet. Analysen påviser, at en Aarsleff Strømpeforing er en sundhedsmæssig forsvarlig løsning.

Hvad gør jeg nu?

Har du oplevet gener fra kloakken? Det kan være lugtgener, problemer med tilstoppet kloak, rotter eller oversvømmelse.

Kontakt os. Vi kommer gerne ud til en uforpligtende snak omkring dine muligheder, så vi sammen kan finde den rigtige løsning.

Prøv til en start vores online risikovurdering her:

Start vurdering

Se mere

TV-inspektion

Læs mere om TV-inspektioner her:

Læs mere

Strømpeforing

Undgå kloaknedbrud med strømpeforing.

Læs mere

Kloakrenovering

Vi udfører alle former for kloakrenovering.

Læs mere
Top