Udbudsmateriale

For at sikre kvalitet og ensartet sammenligningsgrundlag fra bydende firmaer er det vigtigt med konkrete normer og standarder for den givne entreprise:
  • TV-inspektion skal udføres efter - DS/EN 13508-2 + A1
  • TV-inspektion skal udføres af - DTVK firma med xml licens
  • Strømpeforing i jord skal udføres efter - DS/EN 11296-4 og DS/EN 1610
  • Strømpeforing i faldstammer efter - DS/EN 11296-4, DS/en 1610 og DS/EN 1055
  • Danva acceptkriterier ved forede ledninger – Danva Vejledning nr. 92
  • Renovering af brøndbunde efter – DS 437
  • Kvalitetssikring efter udbudskontrolplan iht. – Udbudsparadigme for NODIG

Udbud

Vi hjælper med at vurdere, hvilken udbudsform der egner sig bedst til dit/jeres projekt. Ved udbud, hvor mange fagentrepriser er i spil, kan det være svært at vurdere, hvem der er den mest hensigtsmæssige hoved- eller totalentreprenør. Vi vil med vores ekspertise på området gerne medvirke til den vurdering, så projektet kommer bedst muligt i mål. Hvad enten det gælder dialogbaseret udbud eller generel sparring om strømpeforing, vil vi meget gerne i dialog på et tidligt tidspunkt, da det kan være med til at optimere hele processen og sikre et bedre resultat.

Udbudsbeskrivelser

Her finder du forslag til tekst til udbudsmateriale, herunder normer, forskrifter, regulativer og standarder, som refererer til strømpeforings- og tv-inspektionsopgaver.

Se mere

TV-inspektion

Læs mere om TV-inspektioner her:

Læs mere

Strømpeforing

Undgå kloaknedbrud med strømpeforing.

Læs mere

Fornyelsesplan

Få en komplet fornyelsesplan.

Læs mere
Top