Risikovurdering Faldstamme

1. Hvad er alderen på faldstammerne i din bygning?

2. Er der observeret rustfarvede løbere eller rust-knopper på faldstammerne?

3. Stopper afløb eller faldstammen til?

4. Er der lugtgener fra afløbssystemet?

Udfyld venligst alle ovenstående spørgsmål
Vurder

Høj risiko

Det er på tide med en gennemgang af  bygningens faldstammer og afløbsinstallationer. Meget tyder på, at det eksisterende er udtjent og skal fornys i nær fremtid.

Medium risiko

Det tyder på, at der kan være skader på faldstammer og afløbsinstallationer. Kontakt os for at høre, hvad du kan gøre for at få et overblik over den faktiske tilstand, så du rettidigt kan tage hånd om eventuelle skader. 

Lav risiko

Umiddelbart ingen risiko for skader på faldstammer og afløbsinstallationer. Men hvis du er i tvivl, så kontakt os og hør, hvad du kan gøre for at forebygge kommende skader på faldstammen.
Kontakt os
Bemærk: Testen er udelukkende vejledende og kan derfor ikke erstatte en nærmere vurdering, Hvis du er i tvivl om tilstanden på kloaksystemet, bør du derfor kontakte os.
Top