Institution

Institutionerne er trygge ved vores metoder

Vi har specialiseret os i at håndtere kloakrenovering for både offentlige og private institutioner. Her er nogle unikke udfordringer ved at forny kloaksystemerne uden at forstyrre driften, og derfor er det vigtigt med en erfaren leverandør. Vi kan levere en høj kvalitetsløsning, som har minimal påvirkning på driften og institutionens daglige arbejde. Det kan vores mange tilfredse kunder bevidne.

FIND DIN KONTAKTPERSON

Vi er altid klar til at hjælpe dig.

Kunderne udtaler

Renovering af lodrette toiletfaldstammer med Aarsleff Strømpeforing for Roskilde Sygehus

Som en del af et renoveringsprojekt har Per Aarsleff A/S renoveret 19 lodrette faldstammer fra kælder og til 8. etage på Roskilde Sygehus, bygning 07. Faldstammerne afvander bl.a. patienttoiletter og skyllerum. Vi renoverede i alt 228 tilsluttede stik på de 19 faldstammer.

Med bygningens samlede ni etager udførte vi nogle relativt lange installationer på omkring 30 meter.

Læs mere

Kunderne udtaler

"Undersøgelser viser, at kloaknettet i mange kommuner er nedslidte. Over en årrække har Aarsleff hjulpet os med at kortlægge tilstanden på byens kloakker. De gennemførte en tv-inspektion af kloakkerne og en vurdering af tilstanden for at undersøge, hvilke skader og utætheder der skal prioriteres akut eller ordnes på længere sigt. Det gør det nemmere at budgettere og mindsker risikoen for alvorlige kloaknedbrud."

Odense Kommune, Ingeniør M.IDA Carsten Dührkoop fra Vedligehold & Byggeri

”Vi har mange brugere af vores faciliteter og kan derfor ikke have for megen uro i dagligdagen. Aarsleff har udført deres strømpeforing af kloakken uden gener, og det har vi været rigtig tilfredse med.”

VIA University College Denmark, Peter Nielsen fra Bygning & Service

Strømpeforing af 10 km kloakledning på kasernerne i Skive og Holstebro

Projektet på kasernerne var karakteristisk i forhold til den usikkerhed, som vi ofte oplever omkring strømpeforing, hvor manglende kendskab nemt kan være skyld i, at valget falder på den konventionelle metode, hvor ledningerne fornyes ved opgravning. Derfor bestod en del af vores indledende arbejde i at informere om vores metoder og at skabe tryghed omkring processerne, produktegenskaberne og selve udførelsen.

Glasfiberstrømpeforing

Installationerne på kasernerne er udført med vores glasfiberstrømpeforing PAA-G-Liner™, der er udviklet til at kunne indfri ønsket om mindre godstykkelse på store og mellemstore ledninger med dimensioner i intervallet Ø 400-1.000 millimeter.

Læs mere

Kloakrenovering i Billund Lufthavn – uden forstyrrelser for lufttrafikken

Aarsleff Rørteknik renoverede 65 meter kloakledning under en landingsbane og 69 meter kloakledning i det øvrige lufthavnsområde for Billund Lufthavn. Vi indledte projektet med en tv-inspektion af kloakledningerne på dele af lufthavnsområdet, og ud fra inspektionen udarbejdede vi en fornyelsesplan, som gav Billund Lufthavn indsigt i kloaksystemets tilstand og økonomisk overblik over fremtidige investeringer i ledningsnettet. Uden at grave i jorden, fjerne asfalt og forstyrre driften mere end højst nødvendigt fornyede vi 65 meter kloakledning i dimensionen Ø 500 millimeter.

Læs mere

Hvad gør jeg nu?

Har du oplevet gener fra kloakken? Det kan være lugtgener, problemer med tilstoppet kloak, rotter eller oversvømmelse.

Kontakt os. Vi kommer gerne ud til en uforpligtende snak omkring dine muligheder, så vi sammen kan finde den rigtige løsning.

Prøv til en start vores online risikovurdering her:

Start vurdering

Se mere

Institution

Står du for vedligeholdelsen af faciliteterne?
Se, hvordan vi kan hjælpe dig, her:

Læs mere

Strømpeforing

Undgå kloaknedbrud med strømpeforing.

Læs mere

Kloakrenovering

Vi udfører alle former for kloakrenovering.

Læs mere
Top