Om os

Kloakrenovering – hurtigt, sikkert og holdbart

Velfungerende afløbssystemer er uundværlige i boliger, industrivirksomheder og institutioner. Aarsleff Rørteknik har markedets bredeste udbud af strømpeforingsmetoder: Effektive og ressourcebesparende løsninger til fornyelse af skjulte rørføringer.

Én stærk samarbejdspartner

Aarsleff-koncernen er en af Danmarks største entreprenørvirksomheder, og vi løser mange forskellige typer opgaver fra renovering og etablering af nye kloakker til store projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi og byggeri. Vi er med hele vejen gennem projekterne som en professionel og pålidelig samarbejdspartner, der sikrer den bedste løsning til netop dit projekt.

Arbejdsmiljø – trivsel og udvikling for alle medarbejdere

Vi er en arbejdsmiljøcertificeret virksomhed (DS/OHSAS 18001), som sætter arbejdsmiljø, trivsel og livslang udvikling i højsædet. Det gælder for medarbejdere på alle niveauer i organisationen. I Aarsleff forpligter vi os til at overholde gældende love og sikkerhedskrav, ligesom vi tænker arbejdsmiljømæssige aspekter ind i alle processer og projekter – fra planlægning til udførelse.

Se mere

Kvalitetsstyring – konsistens og øget kundetilfredshed

For Aarsleff er det afgørende, at vi kan levere en konsistent og ensartet kvalitet. Hvert af vores forretningsområder har tilknyttet kvalitets- og miljøfunktioner, som systematisk overvåger, at de vedtagne mål og procedurer for kvalitet og miljø efterleves – både på tværs af organisationen og helt ud på de enkelte projekter.

Se mere

Miljøledelse – hensyn til ressourcer og miljø

I Aarsleff ønsker vi at drage omsorg for miljøet. Vi er bevidste om vores bidrag til de globale miljøpåvirkninger, som forpligter os til at planlægge og udføre alle arbejdsprocesser, så de belaster miljøet mindst muligt. Desuden lægger vi mange kræfter i at udvikle egne produkter og processer for at mindske CO2 - udledningen – det gælder særligt inden for opgravningsfri rørfornyelse.

Se mere

 

Samfundsansvar – grobund for en bæredygtig forretning

Vi ønsker at drive en ordentlig og sund virksomhed, der skaber trivsel, vækst og udvikling. Vi er bevidste om, at vi er en integreret del af samfundet, og påtager os gerne dette ansvar. Det gør vi for at være en troværdig partner for vores kunder og forretningsforbindelser, og fordi det har en positiv indvirkning på virksomhedens resultat og vores medarbejderes trivsel.

Se mere

Top