Nyheder

01.02.2017

Opgravning af kloakker droppet

Der var fra start projekteret med, at alle betongulve i kældrene på de 34 boligblokke skulle hugges op og nedslidte kloakker udskiftes til nye. Men hensynet til beboerne, samt en økonomisk fordelagtig løsning, der kvalitetsmæssigt er på niveau med nye kloakrør, fik overbevist det almene boligselskab AL2bolig i Aarhus om, at strømpeforingsteknikken fra Per Aarsleff var løsningen for boligforeningen Langkærparken i Tilst.

Kloaknettet under Langkærparken er 45 år gammelt og i så ringe forfatning, at der flere steder har været problemer med driften og med rotter. Det var derfor tid til en fornyelse af kloaknettet i forbindelse med en helhedsplan, der omfatter udskiftning af facader, køkkener og bad, faldstammer samt grønne arealer og parkanlæg.

 

Minimale gener for beboere

"Vores helt klare holdning er, at den del af en bebyggelse, der ligger under jorden, det skal vi have 100 procent styr på. Derfor var vores holdning fra start, at der skulle lægges nye ledninger under jorden. Men efter en nøje gennemgang af erfaringer og kvalitetstest, var vi ikke i tvivl om, at Aarsleff Strømpeforing kvalitetsmæssigt er at sidestille med nye rør og den optimale løsning for Langkærparken," siger Peter Brix Westergaard Teknisk chef hos AL2bolig.

For AL2bolig har hele processen omkring minimale gener for beboerne vejet tungt, herunder bl.a. at undgå genhusning. Med strømpeforingsteknikken, hvor man krænger en polyesterforing ind i eksisterende kloakrør og derved etablerer et rør i røret, har beboerne undgået et kæmpe indgreb i deres kælderarealer, som bl.a. har fungeret som midlertidige køkkener og adgangsveje til boligerne.

"Hvis vi skulle have lagt helt nye rør, så skulle alle kældergulve have været brækket op og genstøbt. Nu har vi både kunnet arbejde på facaderenoveringen og kloakkerne samtidig, og det har været medvirkende til, at hele byggeprocessen for alle håndværkerne er forløbet langt smidigere", forklarer driftsleder Bo Reiff Larsen hos AL2bolig.

 

Punktfundamenter komplicerede processen

Under selve dækket fra kælderen i de 34 boligblokke ligger nogle punkfundamenter, der støtter de bærende vægge, og i de punktfundamenter er de gamle ledninger også støbt ind. Hvis de skulle hugges op og der skulle lægges nye rør, så ville det besværliggøre processen yderligere.

"Det er jo lige præcis ved denne type af projekter, at strømpeforing kommer til sin ret. Vores strømpeforinger udføres efter forskrifterne udstukket af Kontrolordningen for Ledningsrenovering og er testet af Teknologisk Institut med en forventet levetid på op til 100 år, så det er fuldstændig som at få helt nye rør," forklarer Henrik Kjær, salgsleder hos Per Aarsleff A/S.

Inden udførelsen af strømpeforingerne er de lunker, som gennem tiden naturligt er dannet i det gamle kloaknet, rettet op. Samtidig har en kritisk gennemgang af kloaksystemet medført, at de mange ledninger, som ikke længere er i brug er blevet lukket af, så rotterne ikke længere har mulighed for at indtage kloaksystemet.

Yderligere oplysninger:

Peter Brix Westergaard, teknisk chef AL2olig 60294291

Driftsleder Bo Reiff Larsen 60294200

Henrik Kjær, salgsleder Per Aarsleff 40442448

Top