Nyheder

01.02.2017

Aarsleff vinder kloakfornyelse

Per Aarsleff A/S vinder endnu en gang kloakfornyelsen af et hospital i Danmark. Denne gang er det Aarhus Universitetshospital(AUH) i Skejby, der får udarbejdet fornyelsesplaner samt strømpeforet ledningsnettet med LED-teknologi. Alectia er rådgiver på projektet.

 

På AUH i Skejby nord for Aarhus, har man netop igangsat renoveringen af kloaknettet under fem af bygningerne, der hører til den ældste del af bygningsmassen. Det er entreprenørvirksomheden Aarsleff, der med udgangspunkt i Aarsleff Fornyelsesplaner er i gang med at strømpefore første etape i en fireårig renoveringsplan, der munder ud i et komplet renoveret ledningsnet under den ældste del af sygehuset.

- Det er kun ganske få firmaer i Danmark, der kan løfte denne type af opgaver. Selv om det var et udbud til laveste pris, så var der også indlagt en række betingelser. Bl.a. skulle strømpeforingerne udføres med LED- eller UV-teknologi, første etape skulle være færdig 31-12-2016 og så skulle det garanteres, at arbejdet kunne udføres uden driftsstop, forklarer Dino C. Fortuna fra Alectia.

 

Specialdesignede elbiler til kælderarealer

Aarsleff har stor erfaring i at udarbejde fornyelsesplaner og renovere kloaknettet på bl.a. hospitaler og har derfor ekstrem stor fokus på, at arbejdet skal foregå med mindst mulig gene for den daglige drift.

På AUH måtte Aarsleff dog tænke længere ud af boksen end normalt, da man skulle i gang med at udføre arbejde i gangene i kælderen, som er en vigtig hoved færdselsåre for personalet.

- I stedet for at benytte vores sædvanlige store TV- og spulebiler, så har vi simpelthen fået bygget to specialdesignede elbiler oven på konstruktionen af de elbiler hospitalet i forvejen bruger til transport. På den måde undgår vi kabler og slanger på tværs i gangarealerne, fordi vi nu kan holde direkte ved den ene side af brøndene, mens trafikken passerer gnidningsfrit på den anden side, forklarer projektkonsulent Brian Højlund fra Aarsleff.

 

Sikkerhed for optimal drift af ledningsnettet

Med udgangspunkt i TV-inspektion udarbejder Aarsleff tilstandsvurderinger og deler efterfølgende kloakledningerne op i et skadesindeks alt efter hvilken stand de er i. På den måde får AUH i Skejby overblik over, hvilke ledninger, der skal renoveres her og nu og hvilke ledninger, der kan vente nogle år. Med fornyelsesplanerne følger en langsigtet plan for renoveringen af kloaknettet.

- Fornyelsesplanerne giver os sikkerhed for en optimal drift, og sikrer samtidig, at vi ikke lige pludselig står med et nedbrudt ledningsnet under nogle af vores bygninger. Ved bl.a. at undgå de akutte driftsstop sparer vi rigtig mange penge, og vi undgår store gener for patienter og ansatte, siger Ole B. Jacobsen, der er sektionsleder ved Teknisk Afdeling på AUH i Skejby. 

 

Yderligere oplysninger:

Brian Højlund, projektkonsulent Per Aarsleff A/S 40442462

Dino C. Fortuna, rådgiver Alectia 29379442

Top