Rådgiver

Så er du sikret et godt resultat

Som rådgiver skal du kunne beskrive de metoder og den kvalitet, bygherren forventer. Det kan være en svær proces. Nedenfor har vi listet nogle af byggeriets faser, hvor vi vil bidrage med at gøre denne forventningsafstemning mere enkel. Det gælder alle projekter, der har med strømpeforing og opgravningsfri kloakrenovering at gøre – såkaldte No-Dig-projekter.

Find din kontaktperson

Vi er altid klar til at hjælpe dig.

Tilstandsvurdering før projektering

En tilstandsvurdering og en Aarsleff-fornyelsesplan giver et godt grundlag for, at bygherren sammen med rådgiver kan tage beslutning om renoveringsbehov. Derfor anbefaler vi, at der inden projektering udføres tv-inspektion på et repræsentativt udsnit af kloaksystemet. Når der er tale om faldstammer og afløbssystemer i bygninger, kan en visuel vurdering sammen med en analyse af den daglige drift være gode indikatorer på installationernes tilstand og restlevetid. Ventilationskanalers tilstand kan vurderes ud fra en tv-inspektion og eventuelt en trykprøvning af et repræsentativt udsnit af kanalerne.

Projektering

I projekteringsfasen af et strømpeforingsprojekt er det vigtigt med en helhedsbetragtning i forhold til omgivelser og eksisterende miljø. Eksempelvis kan det give rigtig god mening, at der inden et omfattende renoveringsprojekt bliver lagt en strategi for sikring af de kloakledninger, der ligger i jorden. Når først gravemaskiner indtager byggepladsen, er det godt at have sikret styrken på de kloakledninger, som ligger under terræn. Ligeledes er det overordentlig vigtigt, at et strømpeforingsprojekt bliver beskrevet i forhold til kvalitetsmæssige standarder, som er i tråd med såvel europæiske som danske standarder. Det giver dig som rådgiver og bygherren den største grad af sikkerhed i hele processen.

For at sikre kvalitet og ensartet sammenligningsgrundlag fra bydende firmaer er det vigtigt med konkrete normer og standarder for den givne entreprise:
  • TV-inspektion skal udføres efter - DS/EN 13508-2 + A1
  • TV-inspektion skal udføres af - DTVK firma med xml licens
  • Strømpeforing i jord skal udføres efter - DS/EN 11296-4 og DS/EN 1610
  • Strømpeforing i faldstammer efter - DS/EN 11296-4, DS/en 1610 og DS/EN 1055
  • Danva acceptkriterier ved forede ledninger – Danva Vejledning nr. 92
  • Renovering af brøndbunde efter – DS 437
  • Kvalitetssikring efter udbudskontrolplan iht. – Udbudsparadigme for NODIG

Udbud

Vi hjælper med at vurdere, hvilken udbudsform der egner sig bedst til dit/jeres projekt. Ved udbud, hvor mange fagentrepriser er i spil, kan det være svært at vurdere, hvem der er den mest hensigtsmæssige hoved- eller totalentreprenør. Vi vil med vores ekspertise på området gerne medvirke til den vurdering, så projektet kommer bedst muligt i mål. Hvad enten det gælder dialogbaseret udbud eller generel sparring om strømpeforing, vil vi meget gerne i dialog på et tidligt tidspunkt, da det kan være med til at optimere hele processen og sikre et bedre resultat.

Udbudsbeskrivelser

Her finder du forslag til tekst til udbudsmateriale, herunder normer, forskrifter, regulativer og standarder, som refererer til strømpeforings- og tv-inspektionsopgaver.

Udførelse

I udførelsesfasen tager vi selvfølgelig ansvar for den del, som omhandler vores eget fagområde, men er vi udførende i en total- eller hovedentreprise, bringer vi de faggrupper ind, som er nødvendige for at løse projektet. Ofte benytter vi os af lokale hushåndværkere, som i forvejen har indgående kendskab til bygninger og områder. Derfor kan vi arbejde landsdækkende med alle typer af strømpeforingsprojekter.

Aflevering

Alt efter kundeønske udarbejder vi dokumentation for udførte arbejder. Som udgangspunkt afleverer vi altid en tegning som udført og videooptagelser af strømpeforingen installeret i røret eller kanalen.

Vores materialer er testede og certificerede, og det er din garanti for kvalitet i alle leveringer.

Læs mere

Se mere

TV-inspektion

Læs mere om TV-inspektioner her:

Læs mere

Strømpeforing

Undgå kloaknedbrud med strømpeforing.

Læs mere

Fornyelsesplan

Få en komplet fornyelsesplan.

Læs mere
Top