Industri

Fleksibilitet handler om, at I ikke opdager, at vi arbejder

I industrivirksomheder bliver ledningssystemet udsat for påvirkninger af ganske særlig karakter. Flere industrivirksomheder vælger derfor at forny og dermed optimere deres ledningssystemer til gavn for både miljøet og økonomien.

Vi har erfaring med fornyelse af ledningssystemer i industrivirksomheder, og kender betydningen af at minimere generne for såvel logistik som produktion. Vi anvender den nyeste teknologi inden for opgravningsfri fornyelse og kan derfor gennemføre komplekse fornyelsesprojekter uden væsentlige driftsforstyrrelser.

FIND DIN KONTAKTPERSON

Vi er altid klar til at hjælpe dig.

Kunderne udtaler

"Flere af vores procesledninger på brygsiden udsættes for store temperaturudsving og afvander i et aggressivt miljø. En tv-inspektion viste fare for brud. Sammen med Aarsleff valgte vi at renovere med en strømpeforing, der blev tilpasset miljøet. Alt foregik samtidig med vores produktion."

Michael Thomsen, Facility Manager, Carlsberg Group

Fordele ved metoden

Minimale gener og driftsforstyrrelser

Med vores strømpeforing kan vi renovere kloaksystemer og procesledninger uden opgravning, omlægning af eksisterende installationer eller flytning af produktionsudstyr. Det betyder, at vi minimerer byggerod og alle de følgegener, det kan medføre for produktionen. Med strømpeforing sikres en ukompliceret og hurtig renovering med minimale gener for virksomhedens drift.

En god investering

Som certificeret udbyder kan vi garantere, at strømpeforingen holder i op til 100 år. Renoveringen svarer til at få nye rør installeret i de eksisterende rør, og du undgår alle de omkostninger, som er forbundet med opgravning, nedbrydning og reetablering, hvilket ofte resulterer i en stor besparelse.

Derfor skal du vælge os

Et stærkt beslutningsgrundlag

Når vi laver en grundig gennemgang af virksomhedens kloakker, kan vi efterfølgende udarbejde en Aarsleff-fornyelsesplan til budgettering og planlægning af kommende års renovering af kloaksystemet. I fornyelsesplanen kan I se, hvor i kloaksystemet det er kritisk med skader, og hvilke områder der kan vente med renovering. Således får I vished om udgifterne til renovering af kloakken de næste mange år.

Miljøforhold

Står din virksomhed over for at skulle miljøgodkendes, kan en Aarsleff-fornyelsesplan baseret på udført tv-inspektion være en stor hjælp. Det, at man som industrivirksomhed kan fremvise en rapport baseret på faktisk viden om kloaksystemets tilstand og en handlingsplan for eventuelle tiltag, betragtes som et proaktivt tiltag på området.

Fleksible arbejdstider

Vi indleder altid et fornyelsesprojekt i en industrivirksomhed i tæt dialog med virksomheden. Det er vigtigt, at vores medarbejdere får indsigt i eksempelvis produktions- og logistikforhold, således at vi kan vælge de fornyelsesmetoder, som giver færrest driftsforstyrrelser. Fleksibilitet er et nøgleord, og derfor arbejder vi ofte om natten eller i weekenderne.

Undgå kloaknedbrud og driftsstop

Hvis du har problemer med rotter, lugtgener, tilstoppede kloakker eller oversvømmelser, så kan det være et tegn på, at rørene i bygningen er beskadigede. Hvis det ikke opdages i tide, kan det have store konsekvenser og medføre følgeskader på bygningen og driftsstop i produktionen.

Prøv en onlinerisikovurdering her, og se, hvordan du kan undgå kloaknedbrud:

Start vurdering

Se mere

Fornyelsesplan

Få en komplet fornyelsesplan med tilstandsrapport og budget.

Læs mere

Strømpeforing

Undgå kloaknedbrud med strømpeforing.

Læs mere

Kloakrenovering

Vi udfører alle former for kloakrenovering.

Læs mere
Top