Kloakrenovering

Effektivt og ressourcebesparende

Velfungerede kloaksystemer er uundværlige. Mange oplever desværre problemer med tilstopning, lugtgener og rotter, og det er alt sammen indikationer på, at kloakledningerne er beskadigede, nedslidte eller utætte. Vi har mange års erfaring med alle former for kloakrenovering og fornyelse af kloaksystemer. Vi varetager hele processen fra den indledende inspektion og tilstandsvurdering til udbedring af skader og planlægning af fremtidig vedligeholdelse af kloakken.

Metode

Vi vælger altid den mest optimale løsning til opgaven – det giver bedst mening økonomisk og minimerer gener for beboere og brugere. En strømpeforing er oftest langt billigere end traditionel udskiftning af kloakrør. Med Aarsleff Strømpeforing kan vi renovere kloakken uden opgravning. Gennem mere end 40 år har vi fornyet kloakledninger med strømpeforing i boliger, industrivirksomheder og institutioner.

Hovedledninger, afløbs- og kloaksystemer

Aarsleff Rørtekniks metoder til opgravningsfri fornyelse af eksempelvis hovedledninger er markedets mest effektive. Vores fleksible og avancerede metoder betyder, at vi i langt de fleste tilfælde helt undgår opgravning. Vi kan forny selv meget lange ledningsstræk i én arbejdsgang uden at skulle opgrave haver og veje. Med vores metoder kan vi gennemføre fornyelsesprojekter hurtigt og med minimale gener for beboerne, de erhvervsdrivende og trafikken. Der er klare økonomiske fordele forbundet med at anvende opgravningsfri metoder frem for traditionelle metoder.

Brøndrenovering

Effektiv renovering af brønde i kloaksystemer kræver særlige kompetencer både i forhold til den indledende inspektion og den efterfølgende kloakrenovering. Aarsleff Rørteknik arbejder løbende med at udvikle nye metoder til opgravningsfri fornyelse af ledningssystemer. Et af de mange resultater af vores intensive udviklingsarbejde er, at vi i dag er i stand til at renovere selv et stort antal brønde på kort tid uden væsentlige gener for omgivelserne.

Rottebekæmpelse

Et velfungerende kloaksystem er en af de mest effektive måder, man kan bekæmpe rotter på. I mange ældre bygninger er afløbsinstallationerne ofte blevet ændret gennem tidens løb, men afpropningen af de stikledninger, der ikke længere er i brug, er desværre ikke altid udført korrekt. Den dårlige eller manglende afpropning af stikledningerne skaber gode betingelser for rotterne. Når Aarsleff Rørteknik renoverer kloaksystemer, afblænder vi altid de stikledninger, som ikke længere er i drift. Vi fjerner dermed et af rotternes mulige tilholdssteder og forringer samtidig deres betingelser for formering.

Vi yder altid den fornødne vejledning til optimering af kloaksystemerne, så rotterne må søge andre steder hen. Efter udført renovering sikrer vi desuden systemet effektivt mod indtrængende rotter.

Fordele ved at renovere kloakken med strømpeforing

MINIMALE GENER

Med Aarsleff Strømpeforing kan vi renovere kloaksystemer uden opgravning eller omlægning af eksisterende installationer. Det betyder, at du slipper for byggerod. Strømpeforing sikrer en ukompliceret og hurtig renovering med minimale gener for bygningens brugere eller virksomhedens drift.

Kort udførelsestid

En af vores vigtigste opgaver er at forstyrre mindst muligt. Derfor sørger vi for at effektivisere reparationen af kloakken. Eksempelvis kan Aarsleff Strømper sammensyes, så ledningsstræk med forskellige dimensioner kan fornyes i én arbejdsgang, hvilket muliggør en fornyelse af flere hundrede meter ad gangen.

En god investering

Som certificeret udbyder kan vi garantere, at strømpeforingen holder i op til 100 år. Renoveringen svarer til at få nye rør installeret i de eksisterende rør, og du undgår alle de omkostninger, som er forbundet med opgravning, nedbrydning og reetablering, hvilket ofte resulterer i en stor besparelse.

Derfor skal du vælge vores kloakrenovering

Vi vil tilbyde vores kunder den bedste løsning. Derfor har vi udviklet en række unikke teknologier og metoder, som er med til at optimere processen.

Unik teknologi forbedrer miljøregnskabet

Vi har produktudviklet en ny og gennemtestet metode til hærdning af Aarsleff Strømpeforing. Den nye metode er baseret på en patenteret LED-teknik: Strømpen hærdes ved hjælp af dioder, der udsender lys. Det giver en række miljømæssige fordele, herunder en reduktion af CO2-udledningen. Endelig er udstyret fleksibelt, så vi kan forny ledninger under selv meget trange adgangsforhold.

Se video

Specialtilpassede og testede løsninger

Vi udvikler og fremstiller Aarsleff Strømper på vores fabrik i Aarhus. Det betyder, at vi tilpasser strømpen til den enkelte opgave og på den måde opnår det optimale resultat hver gang. Vi har eget laboratorium, hvor vi tester alle råmaterialerne og de færdige produkter for bl.a. modstandsdygtighed. Aarsleff Strømpeforing har en forventet levetid på op til 100 år.

Læs mere

Certificeret kvalitet er din sikre garanti

Vores strømpeforingssystemer er optaget i Kontrolordningen for ledningsrenovering under Dansk Byggeri. Det betyder, at Aarsleff Strømpeforing opfylder kravene til deklaration, kontrol af både korttids- og langtidsegenskaber og løbende test af installationer.

Læs mere

Hvad gør jeg nu?

Har du oplevet gener fra kloakken? Det kan være lugtgener, problemer med tilstoppet kloak, rotter eller oversvømmelse.

Kontakt os. Vi kommer gerne ud til en uforpligtende snak omkring dine muligheder, så vi sammen kan finde den rigtige løsning.

Prøv til en start vores online risikovurdering her:

Start vurdering

Se mere

TV-inspektion

Læs mere om TV-inspektioner her:

Læs mere

Strømpeforing

Undgå kloaknedbrud med strømpeforing.

Læs mere

Fornyelsesplan

Få en komplet fornyelsesplan.

Læs mere
Top