Grøn omstilling

Infrastruktur, transport og mobilitet har stor betydning for velfærden, effektiviteten, sammenhængskraften og – ikke mindst – for klimaet. Så det er vigtige dagsordner, der krydser de opgaver, som vejsektorens aktører arbejder med.

Løsningerne ender ofte med at have betydning i årtier – uanset om de gode eller mindre gode. En vej, en bro, flere biler eller en metro har lang levetid.

Aktuelt har vi i 2021 fået et infrastrukturudspil ”Danmark Fremad”, der rummer indsatser og investeringer på en lang række områder; støj, trafiksikkerhed, cyklisme, ladestandere, kollektiv trafik og ikke mindst udvidelse af motorvejsnettet. Kritikerne fremhæver, at motorvejene fylder for meget og at infrastrukturplanen er mere af det samme. Og ikke rummer det nødvendige modsvar på klimaudfordringen. Ikke desto mindre synes der at være stor opbakning til udspillet i Folketinget.

På Vejforum 2021 tager vi pulsen på de aktuelle prioriteringer på infrastrukturområdet; hvad er rationalerne og har beslutningstagerne det nødvendige mod til at tænke nyt, når pengene skal bevilges.

  • Hvordan skal vi som fagfolk forstå det politiske spil, hvor sektoren traditionelt lever en omskiftelig tilværelse alt afhængigt af om regeringen er rød eller blå?
  • Hvordan kan vi sikre, at sektorens faglige kompetencer og viden om infrastruktur, transport og mobilitet, aktiveres i forhold til at nå klimamålene?
  • Og hvordan står det til med bæredygtigheden … og hvad er bæredygtighed egentlig, når vi taler infrastruktur, transport og mobilitet?
  • COVID 19 har betydet ændrede transportvaner og vil formentligt betyde mere hjemmearbejde i en fremtid uden pandemi. Hvordan vil det påvirke sektoren i de kommende år frem mod år 2050?

Velkommen tilbage til Vejforum!