Rørlagte vandløb syner ikke meget ude i det åbne land, men kan alligevel være lidt af en administrativ udfordring, når det kommer tik vedligeholdelse og sagsbehandling. Både når det drejer sig om offentlige og private rørledninger.

På dette kursus sætter vi blandt andet fokus på både kommunens og lodsejers pligter og ansvar i forbindelse med eksempelvis renovering af rørlagte vandløb.

  • Forundersøgelser og anvendte rørtyper til vandløb
  • Forskellige renoveringsmetoder herunder fordele og ulemper
  • Eksempel på renovering af rørlagte vandløb
  • Økonomi eksempler