International Water Association er et globalt netværk for alle, der arbejder med vand. IWA har ca. 10.000 medlemmer fra 132 lande, og medlemmerne er både forskere og praktikere, herunder rådgivere og forsyningsfolk.

Nationalkomitéen har til formål at fremme forskning og udvikling på vandområdet og varetage de danske interesser indenfor vand- og spildevandssektoren. Desuden har komiteen til opgave at udpege danske repræsentanter til IWA’s styrende organer og faglige udvalg, at stimulere til dansk medvirken ved IWA’s konferencer, symposier og workshops, at fremme danske bidrag til IWA’s publikationer og at udbrede kendskabet i Danmark til den internationale udvikling indenfor emner af betydning for vandområdet.