Vi går i rørene uden at gå i vejen!

Vi går i rørene uden at gå i vejen!

Ned

Bolig

Færre gener for beboerne

Vi arbejder hurtigt og i én arbejdsgang. Det betyder, at fornyelse af faldstammer og kloakrør i og under etageejendomme sker uden nedbrydning og med minimale gener for beboerne.

Læs mere

Industri

Fornyelse uden driftsstop

Vi udfører opgravningsfri ledningsrenovering – en effektiv løsning, der sikrer, at produktionen kan fortsætte uforstyrret, mens vi arbejder.

Læs mere

Institution

Renovering med minimal forstyrrelse

Vi forstyrrer minimalt, når vi renoverer og genetablerer kloaksystemer i lufthavne, skoler, hospitaler, kommunale og offentlige bygninger.

Læs mere

Rådgiver

Professionel samarbjedspartner

Vi lægger vægt på erfaringsudveksling med vores samarbejdspartnere og udnytter alle synergimuligheder mellem de forskellige kompetencer.

Læs mere

Strømpeforing - kvalitet, der betaler sig

Forny faldstammer og kloakrør hurtigt og nemt uden nedbrydning og opgravning og med minimale gener.

Læs mere

TV-inspektion - troværdigt overblik

Fokus på kloakrørenes tilstand og eventuelle skjulte skader. Billederne viser tydeligt, hvor der bør sættes ind.

Læs mere

Fornyelsesplan - tilstand og forslag til udbedring

Få dokumentation for kloaksystemets tilstand, vurdering af skadernes omfang og økonomisk overblik over en fornyelse.

Læs mere

Risikovurdering

Er faldstammer og kloakrør i boligen mere end 50 år gamle? Udleder virksomheden procesvand/kemikalier i spildevandet, så er det måske på tide med en gennemgang af afløbsinstallationerne.

Er der problemer med rotter, lugtgener, tilstoppede kloakker eller oversvømmelser, kan det være tegn på, at rørene er beskadigede. Hvis det ikke opdages i tide, kan det få store konsekvenser og medføre følgeskader på bygningen, gener for beboerne og driftsstop i virksomheden.

Prøv en onlinerisikovurdering her og se, om du/I er i farezonen.

Start vurdering
Nyheder
LED-teknologi sikrer hurtig og smidig kloakfornyelse på Regionshospitalet Horsens
04.12.2017

LED-teknologi sikrer hurtig og smidig kloakfornyelse på Regionshospitalet Horsens

Regionshospitalet Horsens sætter i forbindelse med en større renovering af hospitalsbygningerne også gang i renovering af kloaknettet.

Aarsleff går under jorden hos Glud & Marstrand
29.08.2017

Aarsleff går under jorden hos Glud & Marstrand

Hos Glud & Marstrand prioriterer man nu en langsigtet planlægning af investeringerne i kloakkerne

Opgravning af kloakker droppet
01.02.2017

Opgravning af kloakker droppet

Der var fra start projekteret med, at alle betongulve i kældrene på de 34 boligblokke skulle hugges op og nedslidte kloakker udskiftes til nye. Men hensynet til ...

Boligforening sparer millioner
01.02.2017

Boligforening sparer millioner

En række boligforeninger i Ikast har taget højteknologiske løsninger i brug i forbindelse med renovering af gamle køkken- og toiletfaldstammer. Det udløser m ...

Top