FORNYELSE AF KLOAK UDEN DRIFTSSTOP!

Aarsleff strømpeforing - Kvalitet der betaler sig!

Ned

Bolig

Færre gener for beboerne

Vi arbejder hurtigt og i én arbejdsgang. Det betyder, at fornyelse af faldstammer og kloakrør i og under etageejendomme sker uden nedbrydning og med minimale gener for beboerne.

Læs mere

Industri

Fornyelse uden driftsstop

Vi udfører opgravningsfri ledningsrenovering – en effektiv løsning, der sikrer, at produktionen kan fortsætte uforstyrret, mens vi arbejder.

Læs mere

Institution

Renovering med minimal forstyrrelse

Vi forstyrrer minimalt, når vi renoverer og genetablerer kloaksystemer i lufthavne, skoler, hospitaler, kommunale og offentlige bygninger.

Læs mere

Rådgiver

Professionel samarbejdspartner

Vi lægger vægt på erfaringsudveksling med vores samarbejdspartnere og udnytter alle synergimuligheder mellem de forskellige kompetencer.

Læs mere

Strømpeforing - kvalitet, der betaler sig

Forny faldstammer og kloakrør hurtigt og nemt uden nedbrydning og opgravning og med minimale gener.

Læs mere

TV-inspektion - troværdigt overblik

Fokus på kloakrørenes tilstand og eventuelle skjulte skader. Billederne viser tydeligt, hvor der bør sættes ind.

Læs mere

Fornyelsesplan - tilstand og forslag til udbedring

Få dokumentation for kloaksystemets tilstand, vurdering af skadernes omfang og økonomisk overblik over en fornyelse.

Læs mere

Risikovurdering

Er faldstammer og kloakrør i boligen mere end 50 år gamle? Udleder virksomheden procesvand/kemikalier i spildevandet, så er det måske på tide med en gennemgang af afløbsinstallationerne.

Er der problemer med rotter, lugtgener, tilstoppede kloakker eller oversvømmelser, kan det være tegn på, at rørene er beskadigede. Hvis det ikke opdages i tide, kan det få store konsekvenser og medføre følgeskader på bygningen, gener for beboerne og driftsstop i virksomheden.

Prøv en onlinerisikovurdering her og se, om du/I er i farezonen.

Start vurdering
Nyheder
Reducing leaks is profitable
15.10.2018

Reducing leaks is profitable

The water distribution network in Norway loses on average 31 % of the water it carries to leaks, a figure that has more or less remained the same from the last ...

 Semiseparering vinder indpas ved klimasikring hos både private og forsyninger
09.10.2018

Semiseparering vinder indpas ved klimasikring hos både private og forsyninger

Hos Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932(B32) i Esbjerg er man i flere af boligforeningerne i øjeblikket i gang med at etablere to separate kloakledninger u ...

Danfoss vil undgå kloaksammenbrud
23.08.2018

Danfoss vil undgå kloaksammenbrud

Det er langt billigere og giver minimale gener for produktionen at forny kloaksystemer inden skader udvikler sig. Især hvis kloaksystemet er over 50 år gammelt ...

Nedslidte faldstammer hos Boligselskabet Borgerbo fornyes uden omfattende renovering af lejligheder
11.07.2018

Nedslidte faldstammer hos Boligselskabet Borgerbo fornyes uden omfattende renovering af lejligheder

Selvom de gamle og tærede faldstammer står foran en udskiftning, så behøver det ikke betyde omfattende udskiftninger og nedbrydning af vægge, installationer, gu ...

Top